Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Technikum Mechaniczne

Do dyspozycji uczniów:

  •     biblioteka multimedialna, nowoczesne pracownie komputerowe,
  •     siłownia, przyszkolne boisko sportowe,
  •     znakomicie wyposażone pracownie elektroniki i automatyki,
  •     na lekcjach wykorzystywane urządzenia multimedialne (tablice interaktywne, projektory).

Posiadamy bogato wyposażoną bazę dydaktyczną, niezbędną do realizacji programu nauczania  zawodów mechanicznych: dwie pracownie komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM, pracownię technik wytwarzania z obrabiarkami sterowanymi  numerycznie i nowoczesnym sprzętem pomiarowo-diagnostycznym, pracownię automatyki i sterowania.