Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Technik robotyk

Przedmiot rozszerzony: matematyka, język angielski

Przedmiot punktowany: język polski, matematyka, język obcy, informatyka

Języki: język angielski – kontynuacja,  język niemiecki

Współpraca z firmami:

 • Steelpress sp.z o.o.,
 • MPK Poznań,
 • FlexLink Engineering Polska Sp. z o. o.

Zawód technik robotyk jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości. Istotnym elementem robotyki jest mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka. Wiedza zdobywana przez uczniów w ramach nauki jest szeroka. W ramach nauki na wysokim poziomie nabywają Oni wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i programowania.

Zawód technik robotyk jest odpowiedzią na dynamicznie potrzeby zmieniającej się gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Wychodzi on naprzeciw zarówno rynkowi pracy, jak i oczekiwaniom młodych ludzi, którzy chcą się kształcić w kierunkach gwarantujących zdobycie atrakcyjnego, dobrze płatnego i cenionego przez pracodawców zawodu. Zawód technik robotyk jest ściśle związany z kierunkiem rozwoju przemysłu 4.0 i został stworzony poprzez współdziałanie z podmiotami gospodarczymi.

Podejmując naukę nauczysz się:

 • obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów,
 • dobierania i posługiwania się narzędziami do obróbki materiałów,
 • wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych,
 • czytania, wykonywania szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów, montowania, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów.

Ponadto będziesz umiał:

 • obsługiwać roboty przemysłowe w zakresie ich eksploatacji i programowania,
 • organizować i wykonywać prace związane z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych oraz planować zadania związane z produkcją zrobotyzowaną.

Możliwości podjęcia pracy w:

 • firmach i instytucjach wykorzystujących systemy automatyki i robotyki (np. przemysł chemiczny, przetwórczy, spożywczy, energetyczny, elektroniczny),
 • firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem, programowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki,
 • firmach oferujących systemy automatyki i robotyki,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych: przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy, spożywczy,
 • jednostkach związanych z projektowaniem badaniem i wdrażaniem systemów automatyki i robotyki.

Technik robotyk może być zatrudniony jako:

 • programista robotów przemysłowych,
 • konserwator i serwisant robotów,
 • monter i operator systemów robotyki,
 • projektant systemów sterowania.

Uczniowie odbywają praktyki w firmach współpracujących – Zakładka Praktyczna nauka Zawodu