Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Liceum Ogólnokształcące

Do dyspozycji uczniów:

  • biblioteka multimedialna, nowoczesne pracownie komputerowe,
  • siłownia, przyszkolne boisko sportowe, strzelnica,
  • na lekcjach wykorzystywane urządzenia multimedialne (tablice interaktywne, projektory).

Języki obce:

  • język angielski – kontynuacja i do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański (w klasie psychologiczno-pedagogicznej), język niemiecki w pozostałych klasach.

Poziom nauczania języka zależy od stopnia zaawansowania umiejętności językowych.

Klasy sportowo-obronna i policyjna są klasami mundurowymi oznacza to że, trzy dni w tygodniu są „dniami mundurowymi” (wzór umundurowania opisany został w V rozdziale Regulaminu Szkoły, w zakładce: Dokumenty szkolne). Szkoła pośredniczy w zakupie regulaminowego umundurowania.

Warunkiem przyjęcia do klas sportowo-obronnej i policyjnej jest posiadanie zaświadczenia lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego.