Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Liceum Ogólnokształcące

Do dyspozycji uczniów:

  •     biblioteka multimedialna, nowoczesne pracownie komputerowe,
  •     siłownia, przyszkolne boisko sportowe, strzelnica,
  •     na lekcjach wykorzystywane urządzenia multimedialne (tablice interaktywne, projektory).

Języki obce:

  •      język angielski – kontynuacja i do wyboru: język niemiecki, lub język hiszpański.

Poziom nauczania języka zależy od stopnia zaawansowania umiejętności językowych.

Klasy sportowo-obronna i policyjna są klasami mundurowymi, trzy dni w tygodniu to “dni mundurowe” (wzór umundurowania opisany został w rozdziale V Regulaminu Szkoły, dostępnego w zakładce: Dokumenty szkolne). Szkoła pośredniczy w zakupie regulaminowego umundurowania.

Warunkiem przyjęcia do klas sportowo-obronnej i policyjnej jest posiadanie zaświadczenia lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego.

Rozmiar czcionki
Kontrast