Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Mamy 4 finalistów Olimpiady Policyjnej w Szczytnie!

Finaliści olimpiady policyjnej (1)Z ogromną satysfakcją i dumą informujemy, że aż czterech naszych kadetów z klas policyjnych: Marta Maciejewska, Kornelia Krzyżanek, Krzysztof Zydorczak i Wiktor Korcz znalazło się w gronie 30 finalistów  XV Olimpiady Policyjnej, organizowanej przez Akademię Policji w Szczytnie. 19 kwietnia ta najlepsza trzydziestka uczniów z całej Policji będzie walczyła o indeksy na wybrany kierunek studiów w tej renomowanej uczelni.  Za naszych kadetów trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia. (więcej…)

Sukces w konkursie recytatorskim

Dawid129 stycznia 2023 roku w IX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu odbył się XV Wielkopolski Konkurs Recytatorski „Poznańskie Dziewiątki”.  W tym roku konkurs poświęcony był przyrodzie opiewanej w wierszach poetów polskich i zagranicznych. Naszą szkołę w finale reprezentował Dawid Ziemecki z klasy 2O5. Zaprezentował utwór Jana Brzechwy pt. „Chrząszcz” i zajął drugie miejsce. Opiekunem była Monika Ograbek. (więcej…)

Szkolny etap Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

Powstanie Wielkopolskie konkurs (2)W czwartek, 11 stycznia, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym etapie Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej…”

Konkurs ten organizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu już po raz szesnasty i ma na celu propagowanie wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Biorą w nim udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Wielkopolski. (więcej…)

Wyróżnienie za ofiarowane serce

Wolontariat jest działaniem, które w bezinteresowny sposób dostrzega drugiego człowieka, postrzegając go w różnych przestrzeniach i wymiarach życia. Wspólnym mianownikiem tych oddziaływań jest bezinteresowne dobro czynione sercem. (więcej…)

PÓŁFINALIŚCI EUROPEJSKIEJ LIGI SĄDOWEJ Z KLASY 303

ELSZ ogromną przyjemnością informujemy, że 4 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej kształcących się w klasach policyjnych, uzyskało awans do półfinału Europejskiej Ligi Sądowej.

 Europejska Liga Sądowa to program edukacyjny, którego celem jest popularyzacja wiedzy o prawach i wolnościach człowieka gwarantowanych przez Europejską Konwencję Prawa Człowieka oraz pokazanie ich praktycznego znaczenia, jak również upowszechniania wiedzy o Europejskim Trybunale Praw Człowieka jako organie stojącym na straży praw podstawowych. Liga oferuje uczestnikom niepowtarzalną szansę zdobycia praktycznego doświadczenia oraz rozwinięcia umiejętności argumentacji i analizy prawnej. (więcej…)

Kolejny sukces w Olimpiadzie EDUELEKTRA

eduelektraOlimpiada wiedzy o elektrotechnice i elektronice EDU-ELEKTRA jest przedsięwzięciem promującym zawody szkolnictwa branżowego. Uczniowie rozwiązują zadania z zakresu jednej z dziedzin: chłodnictwa i klimatyzacji, elektrotechniki, energetyki, odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń dźwigowych.  Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Edukacyjna EDUELEKTRA.

Z wielką radością przekazujemy informację, że do drugiego etapu Olimpiady dostał się kolejny uczeń z naszej szkoły. Śledząc zeszłoroczne osiągnięcia swoich starszych kolegów Hugo Jankowiak z klasy 5PT4 postawił pójść w ich ślady. Hugo zajął 3 miejsce w okręgu, GRATULUJEMY!

Awans do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności uczniów klas mundurowych ZSM

owobioZ ogromną przyjemnością informujemy, że 9 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej kształcących się w klasach sportowo-obronnych i przygotowania wojskowego  (402, 3O2, 204 oraz 205 i 202) uzyskało awans do etapu centralnego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności organizowanej przez Uniwersytet Warszawski pod patronatami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. (więcej…)

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie – awans do etapu okręgowego

OWoROlimpiada Wiedzy o Rodzinie to konkurs, który odbył się w naszej szkole z inicjatywy zainteresowanych uczniów z klasy 303 – policyjnej.

Założeniem Organizatora Olimpiady jest  popularyzowanie i upowszechnianie uregulowań prawnych dotyczących małżeństwa i rodziny, poszerzenie wiedzy normatywnej (prawnej) dotyczącej funkcjonowania małżeństwa i rodziny oraz pomocniczej roli państwa, wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie hierarchii wartości, uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka, promowanie trwałych związków. (więcej…)

Prace naszych uczennic zakwalifikowane do pokonkursowej wystawy w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym

ztfRozwój pasji i zainteresowań jest zadaniem każdego człowieka. Winniśmy odnajdować w sobie te przestrzenie, w których czujemy się dobrze po to, by za ich przyczyną osiągać dobrze rozumiany sukces. Jedną z nich jest niewątpliwie fotografia. Założona w ramach działania Samorządu Uczniowskiego sekcja fotograficzna rozbudzać ma w naszych uczniach zamiłowanie do fotografii i artystyczne spojrzenie na rzeczywistość otaczającego nas świata. Ma ona również pozwalać młodym na dobrze rozumianą rywalizację w konkursach, o tym właśnie charakterze. To jest zamysł i cel naszych starań. W tym właśnie duchu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Zdjęcie Roku 2023”. (więcej…)