Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Przyjmowanie wniosków

dwie możliwości złożenia wniosku w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2024/25:
– elektronicznie przez system NABÓR,
– wysyłając listem poleconym (decyduje termin wpływu do szkoły)