Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Przyjmowanie wniosków

trzy możliwości złożenia wniosku w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2023/24:
– elektronicznie przez system NABÓR,
– wrzucając do skrzynki podawczej w szkole pierwszego wyboru,
– wysyłając listem poleconym (decyduje termin wpływu do szkoły)