Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

DLA RODZICA I NAUCZYCIELA

Szanowni Państwo.

 

Pomimo dokonania już wyboru zawodu czy profilu klasy młodzież potrzebuje wsparcia w planowaniu własnego rozwoju, dalszej edukacji i projektowaniu  kariery zawodowej. Towarzyszenie im w tym procesie to nasze wspólne zadanie.

Poznawanie własnych zasobów, rozszerzanie wiedzy o zawodach, specjalnościach, możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych i rzetelna wiedza o rynku pracy to obszary, w których młodzi ludzie często czują się zagubieni i nie potrafią świadomie wykorzystać swoich mocnych stron przy wyborze dalszej drogi edukacyjnej, zawodowej.

Zachęcanie młodych ludzi do planowania przyszłości, uświadamianie konieczności uczenia się przez całe życie, doskonalenie umiejętności planowania i podejmowania decyzji oraz autoprezentacja to kluczowe obszary wsparcia młodzieży.

Zakładka „doradztwo zawodowe” dedykowana jest uczniom  wszystkich typów szkół i ich rodzicom, a także nauczycielom. Znajdziecie w niej Państwo wiele przydatnych informacji i linków, które można wykorzystać w rozmowie o przyszłości zawodowej, rynku pracy, poszukiwaniu pracy oraz oferty pracy, które trafiają do naszej szkoły bezpośrednio od pracodawców. W zakładce znajdują się też odnośniki do testów predyspozycji zawodowych i osobowościowych oraz linki do wyszukiwarek uczelni, kierunków studiów, szkół policealnych i kursów kwalifikacyjnych.