Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Technik mechanik

Oddział strażacki

Oddział organizacja procesów produkcji

Przedmiot rozszerzony: język angielski

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Języki: język angielski – kontynuacja, język niemiecki

Innowacyjny przedmiot: Edukacja Pożarnicza (oddział strażacki).

Patronat nad klasą sprawują:

 • Zakład H. Cegielski – Poznań S.A.,
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (oddział strażacki),
 • Zarząd Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (oddział strażacki).

Nauka w zawodzie technik mechanik obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika, obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Uczniowie w trakcie nauki zdobędą umiejętności użytkowania narzędzi do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji, w ramach zajęć w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania. Ponadto jako uczniowie technikum mechanicznego zdobędą szerokie wykształcenie teoretyczne i praktyczne, które wykorzystają jako specjaliści projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych również w dziedzinie pożarnictwa (w oddziale strażackim).

Podejmując naukę nauczysz się:

 • projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych wykorzystywanych w przemyśle,
 • produkcji oraz serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych,
 • technik wytwarzania różnych maszyn i urządzeń,
 • obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Ponadto będziesz umiał:

 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej,
 • wykorzystywać sprzęt, urządzenia i techniki pożarnicze w praktyce,
 • rozpoznawać zagrożenia pożarowe i miejscowe,
 • udzielać pomocy przedmedycznej.

Absolwenci technikum mechanicznego – oddział strażacki mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostek Państwowej Straży Pożarnej, kontynuować naukę w Szkole Aspirantów PSP lub Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Możliwości podjęcia pracy w:

 • przemyśle maszynowym,
 • budownictwie,
 • transporcie,
 • wszystkich pozostałych dziedzinach gospodarki wykorzystujących urządzenia mechaniczne,
 • biurach projektowych,
 • wielkich i małych zakładach pracy, korporacjach i firmach rodzinnych lub we własnej firmie,
 • straży pożarnej.

W ramach oddziału o specjalności organizacja procesów produkcji absolwent:

 • organizuje kompleksowy proces produkcji oparty o działania marketingowe i informatyczne programy zarządzania przedsiębiorstwem,
 • rozróżnia rodzaje produkcji,
 • kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów,
 • kontroluje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń,
 • kontroluje przebieg prac na danym stanowisku,
 • kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów,
 • kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń,
 • określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń,
 • zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami,
 • sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji.

W ramach współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu naszym przyszłym uczniom, w oddziale strażackim oferujemy:

 • zajęcia prowadzone przez przedstawicieli Straży Pożarnej,
 • uczestnictwo młodzieży w wydarzeniach organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
 • uczestnictwo młodzieży w obozach tematycznych organizowanych wspólnie ze Strażą Pożarną,
 • organizowanie spotkań z uczniami mających na celu podnoszenie świadomości prawnej i społecznej odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa publicznego, a co za tym idzie, zainteresowanie młodzieży pracą w Straży Pożarnej,
 • uczestnictwo klas „strażackich” w zajęciach zorganizowanych w szkole i w Państwowej Straży Pożarnej, mające na celu przyswojenie wiedzy niezbędnej podczas organizacji oraz prowadzenia akcji ratowniczej, kształtującej postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązków strażaka.

Uczniowie odbywają praktyki w firmach współpracujących – Zakładka Praktyczna nauka Zawodu