Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Branżowa Szkoła II Stopnia

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – dla absolwentów Szkoły Branżowej I Stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej kończących szkołę w latach 2015 – 2021,  kształcąca w zawodach:
– technik mechatronik
– technik elektryk

Nauka w  Branżowej Szkole jest bezpłatna.

Wymagane dokumenty dla kandydatów :

– świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej

w latach 2015 – 2021,

– zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły

zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie ,

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

do  podjęcia praktycznej nauki zawodu,

– podanie o przyjęcie do szkoły,

– 3 zdjęcia

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele dwa lub trzy razy w miesiącu w godzinach 7:15-14:05

Dokumenty można dostarczyć osobiście do sekretariatu uczniowskiego lub przesłać na adres mailowy w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

Szczegółowych  informacji udziela  sekretariat uczniowski w godzinach od 10.00 do 13.00 pod telefonem : 618321949 wew. 20.

Rozmiar czcionki
Kontrast