Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Branżowa Szkoła II Stopnia

Przeznaczona jest dla absolwentów Szkoły Branżowej I Stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej kończących szkołę w latach 2015 – 2022. Kształcimy w zawodach:
– technik mechatronik
– technik elektryk

Nauka w  Branżowej Szkole jest bezpłatna.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

– świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia,

– świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2022,

– zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły

zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie ,

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

do  podjęcia praktycznej nauki zawodu,

podanie o przyjęcie do szkoły,

– 3 zdjęcia.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele dwa lub trzy razy w miesiącu w godzinach 7:15-14:05.