Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Technik urządzeń dźwigowych

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka

Języki: język angielski – kontynuacja, język niemiecki

WŁASNA WINDA NA SZCZYT KARIERY

Technik urządzeń dźwigowych jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2015 roku.
W dzisiejszym świecie urządzenia dźwigowe spotykamy w każdym obszarze funkcjonowania człowieka. Każdy wysoki budynek musi posiadać windę, każde centrum handlowe posiada schody ruchome. Magazynowanie towarów opiera się na pracy wózków widłowych, elektrycznych, zdalnie sterowanych. Serwisy i warsztaty samochodowe bez nowoczesnych i różnorodnych podnośników, dźwigników, wyciągarek nie mogłyby funkcjonować. W halach i zakładach przemysłowych transportowanie przedmiotów odbywa się za pomocą suwnic. Żaden plac budowlany nie obędzie się bez żurawia. Jedno jest pewne – każde z wymienionych urządzeń nie może być naprawiane i eksploatowane przez osoby nie mające odpowiednich kwalifikacji, a osób takich brakuje. Technik urządzeń dźwigowych jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i dobrze płatnych zawodów.

Podejmując naukę, nauczysz się:

 • przyjmowania zleceń napraw, przeglądów, konserwacji urządzeń dźwigowych,
 • planowania i wykonywania czynności kontrolnych, przeglądów technicznych i oceny stanu technicznego urządzeń dźwigowych,
 • czyszczenia i mycia maszyn, urządzeń i ich części przed naprawą,
 • wykonywania napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń dźwigowych,
 • konserwacji i zabezpieczania antykorozyjnego maszyn i urządzeń dźwigowych oraz wymiany płynów eksploatacyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska,
 • regulacji elementów roboczych,
 • regulacji zespołów sterowniczych urządzeń dźwigowych,
 • instalowania urządzeń na stanowisku pracy,
 • sporządzania dokumentacji technicznej wykonywanych napraw oraz dokumentacji warsztatowej,
 • sprawdzania poprawności działania maszyn i urządzeń dźwigowych,
 • instruowania użytkowników o zasadach poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń dźwigowych.

Możliwości podjęcia pracy w:

 • przemyśle maszynowym,
 • budownictwie,
 • transporcie,
 • wszystkich pozostałych dziedzinach gospodarki wykorzystujących urządzenia mechaniczne,
 • magazynach,
 • wielkich i małych zakładach pracy, korporacjach i firmach rodzinnych lub we własnej firmie.

Technicy urządzeń dźwigowych, po uzyskaniu odpowiedniego przeszkolenia mogą być zatrudniani na stanowiskach:

 • operatora maszyn i urządzeń dźwigowych,
 • inspektora dozoru technicznego,
 • montażysty w zakładach produkujących urządzenia dźwigowe,
 • po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych mogą prowadzić szkolenia praktyczne uczniów.

To kierunek dla osób, które:

 • charakteryzują się zainteresowaniami technicznymi,
 • fascynują się nowymi technologiami,
 • przejawiają zdolności manualne, praktyczno-techniczne.

Uczniowie odbywają praktyki w firmach współpracujących – Zakładka Praktyczna nauka Zawodu

Technik Urządzeń Dźwigowych – nowy zawód, poszukiwany nie tylko w Polsce!