Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Psycholog i pedagog

Harmonogram pracy zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w ZSM im KEN

Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w naszej szkole

🌞 🌞🌞 🌞 🌞 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Paulina Michalak-Piotrowska pedagog, p. 106 8.00-15.00 14.00-19.00 8.00-15.00 7.00- 14.00 8.30- 15.40
Klaudia Ackermann

pedagog, p. 104

9.00-14.30 8.30-14.00 15.00-19.00 8.30-15.00 8.00-14.00
Bartosz Roszak

psycholog, p. 204a

15.30-20.00 8.00-12.30 🌞 08.30-12.00 🌞
Joanna Łucka

psycholog, p. 204a

🌞 🌞 9.00- 13.00 15.00-19.00 9.30-13.30
Anna Gulczyńska,

pedagog specjalny, p. 17a

9.00-12.00 13.00-18.00 15.30 – 18.00 12.00-16.00 🌞
Krystian Gramza,

pedagog, p. 112a

8.00 – 9.00 13.00 – 14.00 🌞 11.00 – 14.00 12.00 – 13.00

Grupa powstała po to, aby dzielić się patentami na ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu, polecać sobie interesujące książki, filmy, artykuły, rozmawiać o sprawach, które są w tej sytuacji dla młodych ludzi ważne albo trudne. Będziemy tam również zamieszczać posty o tym, co psychologia mówi o radzeniu sobie z takimi nagłymi zmianami czy też o tym, jak organizować sobie czas i naukę w czterech ścianach. „ZSM im. KEN pomoc psychologiczno-pedagogiczna”. Zapraszamy młodzież i rodziców do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny, maila (klaudia.ackermann@zsken.pl , joanna.lucka@zsken.pl, bartosz.roszak@zsken.pl, anna.gulczynska@zsken.pl) lub Messengera w celu uzgodnienia dogodnej formy wirtualnego spotkania. Jednocześnie uruchamiamy na Facebooku grupę:

NASZA PRACA

W wielkim skrócie:

  • Udzielamy informacji na temat min. możliwości pomocy materialnej i innej specjalistycznej uczniom i ich rodzicom, procedur uzyskiwania nauczania indywidualnego i innych procedur szkolnych, możliwości kontynuowania nauki w innych szkołach i na wyższych uczelniach.
  • Wspólnie z uczniem szukamy możliwości rozwiązania konfliktów, problemów, wyjaśnienia nieporozumień.
  • Wspieramy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, uczuciowych, życiowych.
  • Współpracujemy z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją szkoły, a także z bursą szkolną i innymi instytucjami pomocowymi.
  • Pomagamy dokonać wyboru dalszej drogi edukacyjnej, zawodowej.
  • Inicjatorom akcji, imprez szkolnych pomagamy w realizacji pomysłów.

FORMY PRACY

Pracujemy indywidualnie oraz w grupach warsztatowych – prowadzimy zajęcia z Treningu Zastępowania Agresji – nauka umiejętności społecznych dla uczniów oraz warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców. Na początku roku szkolnego przeprowadzamy w każdej klasie I zajęcia integracyjne mające na celu poznanie się uczniów nawzajem oraz poznanie uczniów przez wychowawcę, uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich zdolności, umiejętności.

Zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziców
W pracy staramy się kierować obiektywizmem i dyskrecją.

KONTAKT tel. 061 8321949

Procedury Bezpieczeństwa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 6

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6

Motywacja nastolatków do nauki – prezentacja

Zachowania autodestrukcyjne wśród uczniów