Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Kalendarz pracy szkoły

 K ALENDARZ PRACY SZKOŁY- II OKRES 2021/2022

STYCZEŃ

 data wydarzenie
31.01 Rozpoczęcie II semestru

LUTY

 data wydarzenie
03.02 Analityczne Zebranie Rady Pedagogicznej
07.02 Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych
07.02  

Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy na sesję czerwiec – lipiec 2022

 

12.02  

Studniówka

28.02-05.03  

Wyjazd na Białą Szkołę

MARZEC

 data wydarzenie
10.03 Zebrania z Rodzicami uczniów klas maturalnych i dyżur dla Rodziców uczniów pozostałych klas, spotkanie z zespołem pomocy PP-warsztaty dla rodziców
10.03 Zebranie Prezydium Rady Rodziców
11-13.03 Targi Edukacyjne
17.03 Zebranie Rady Pedagogicznej
24.03-godz.17.00 Drzwi otwarte dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej

KWIECIEŃ

data wydarzenie
04-06.04 Rekolekcje Wielkopostne
04-08.04 Wyjazd do Rogoźna na turnus profilaktyczny dla klas PP
09.04-godz.10.00 Drzwi otwarte dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej
14–19.04 Wiosenna przerwa świąteczna
13.04 Wystawienie ocen proponowanych: klasy maturalne
21.04  Zebranie Rady Pedagogicznej
22.04 Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych
25.04 Zebranie Rady Klasyfikacyjnej(dot. uczniów klas maturalnych)
29.04 Pożegnanie maturzystów

MAJ

data wydarzenie
02.05 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
03.05 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja-Święto
04-09.05 Dni wolne od zajęć lekcyjnych(matura-część pisemna)
04-19.05 Część pisemna matury
12.05 Zebrania z Rodzicami, spotkanie z zespołem pomocy PP- warsztaty dla Rodziców
18-20.05 Część ustna matury-języki obce nowożytne i j. polski (dla chętnych)
19.05 Zebranie Rady Pedagogicznej

CZERWIEC

data wydarzenie
01-15.06 Dodatkowy termin egzaminu maturalnego
01-19.06 Egzaminy zawodowe- termin główny
10.06 Wystawienie ocen proponowanych
15.06 Wystawienie ocen końcoworocznych
16.06 Boże Ciało
17.06 Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
20.06 Zebranie Rady Klasyfikacyjnej
22-29.06 Egzamin zawodowy- termin dodatkowy
24.06 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
24.06/27.06 Analityczne Zebranie Rady Pedagogicznej- termin zostanie podany

05.07 -ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

23.08 -egzamin maturalny POPRAWKOWY(tylko pisemny)

23-25.08-egzaminy poprawkowe tzw. promocyjne

09.09 – ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego poprawkowego

 Niektóre terminy mogą ulec zmianie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dla uczniów bez odpracowania:

12.11.2021(piątek)

07.01.22(piątek)

11.01.2022-egzamin zawodowy(wtorek)- nie dotyczy BS

2.05.2022 (poniedziałek) – 4-6.05.2022.(środa, czwartekpiątek): matura pisemna

 9.05(poniedziałek):matura pisemna (nie dotyczy BSII)

17.06.2022(piątek)-po Bożym Ciele

Rozmiar czcionki
Kontrast