Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Kalendarz pracy szkoły

KALENDARZ  PRACY SZKOŁY-I OKRES ROKU SZKOLNEGO 2023/24

WRZESIEŃ

DATA WYDARZENIE
04.09 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dzień z wychowawcą dla klas I- 10.00-13.00

07.09 Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych
07-11.09 Kiermasz używanych podręczników
10.09 Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny
11-15.09 Spotkanie „Maturzystów” z dyrekcją (procedury maturalne)
14.09 Zebranie Rady Pedagogicznej
15.09 Ostateczny termin składania deklaracji egzaminu zawodowego w sesji zimowej
21.09 Zebrania z rodzicami uczniów klas II-V
21.09 Zebranie Rady Rodziców
26-27.09 Poznański Salon Maturzystów
29.09 Dzień integracji uczniów klas pierwszych
29.09 Ostateczny termin  oddania deklaracji  maturalnych

PAŹDZIERNIK

DATA WYDARZENIE
6-8.10 Poligon psychologiczno-pedagogiczny dla klas PP
10.10 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
13.10 Święto Patrona Szkoły
19.10 Zebranie Rady Pedagogicznej

LISTOPAD

DATA WYDARZENIE
01.11 Święto Zmarłych
11.11 Rocznica Odzyskania Niepodległości
16.11 Zebranie Rady Pedagogicznej
16.11 Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu
22/23.11 Zebranie Rady Rodziców
23.11 Zebrania z rodzicami

GRUDZIEŃ

DATA WYDARZENIE
3.12 Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
11.12 Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych -dotyczy klas maturalnych
14.12 Zebranie Rady Pedagogicznej
21.12 Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych- dotyczy klas maturalnych
22.12 Zebranie Rady Klasyfikacyjnej- dotyczy klas maturalnych
???.12 Dzień Krwiodawstwa
23-31.12 Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

DATA WYDARZENIE
01.01 Nowy Rok
02.01 Rozpoczęcie II okresu dla uczniów klas maturalnych
04.01 Zebrania z rodzicami(tzw. wywiadówki)-dotyczy klas maturalnych
05.01 Studniówka
09-20.01 Egzaminy zawodowe
15.01 Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych – nie dotyczy  uczniów klas maturalnych
19.01 Zebranie Rady Pedagogicznej
24.01 Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych
25.01 Zebranie Rady Klasyfikacyjnej( nie dotyczy klas maturalnych)
25.01 Zebrania z rodzicami  (tzw. wywiadówki)
29.01 Rozpoczęcie II okresu dla uczniów ( nie dotyczy uczniów klas maturalnych)
29-30.01 Termin dodatkowy egzaminów zawodowych w sesji zimowej

LUTY

DATA WYDARZENIE
6.02 Dzień Bezpiecznego Internetu
7.02 Ostateczny termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji letniej
8-9.02 Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
12-25.02 Ferie zimowe

Biała Szkoła: przełom lutego/marca

Targi Edukacyjne: 08-10.03.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 28. 03- 02.04 2024 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych: 26  kwietnia 2024 r.

Egzaminy maturalne pisemne od 7 maja 2024 r.

Egzaminy maturalne ustne od 11 maja 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty: 14-16.05.2024 r.

Piknik zawodowy: 18.05.2024 r.

Boże Ciało: 30.05.2024 r.

Egzaminy zawodowe 03-19.06.2024 r.

Dodatkowy termin pisemnego egzaminu maturalnego:03-14.06.2024 r.

Dodatkowy termin ustnego egzaminu maturalnego:10-12.06.2024 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego:09.07.2024 r.

Termin złożenia wniosku o egzamin maturalny w sesji poprawkowej:16.07.2024 r.

Egzamin maturalny poprawkowy(pisemny):20.08.2024 r.

Egzamin maturalny poprawkowy(ustny):21.08.2024 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego:10.09.2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów bez odpracowania:

2-3.11.2023r. czwartek, piątek

02.05.024 r.-Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej- czwartek

06.05.2024 r.- poniedziałek

07-10.05.2024 r. pisemne egzaminy maturalne (wtorek- piątek

31.05.2024 r.-piątek po Bożym Ciele

Jeden dzień w styczniu 2024r – egzaminy zawodowe

NIEKTÓRE TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE