Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Kalendarz pracy szkoły

K ALENDARZ PRACY SZKOŁY- II OKRES 2022/2023-

 LUTY

data wydarzenie
13. 02 Rozpoczęcie II okresu( nie dotyczy klas maturalnych)
07. 02 Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych
16. 02 Analityczne Zebranie Rady Pedagogicznej
25. 02-02. 03  

Wyjazd na Białą Szkołę do Murzasichle

 MARZEC

 data wydarzenie
09. 03 Zebrania z Rodzicami i godzina dostępności dla rodziców
09. 03 Zebranie Prezydium Rady Rodziców
10-12. 03 Targi Edukacyjne
16. 03 Zebranie Rady Pedagogicznej
23. 03, godz. 17. 00 Drzwi otwarte dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej

KWIECIEŃ

data wydarzenie
06-11. 04 Wiosenna przerwa świąteczna
13. 04 Zebranie Rady Pedagogicznej godzina dostępności dla rodziców
14. 04 Wystawienie ocen proponowanych: klasy maturalne
15. 04  OLIMPIADA EDU – ELEKTRA
21. 04 Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach maturalnych
22. 04, godz. 10. 00 Drzwi otwarte dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej
24. 04 Zebranie Rady Klasyfikacyjnej(dot. uczniów klas maturalnych) i szkoleniowa Rada(procedury maturalne)
28.04 Pożegnanie maturzystów

 MAJ

data wydarzenie
01. 05 Święto Pracy
02. 05 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
03. 05 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja- Święto
04-09. 05 Dni wolne od zajęć lekcyjnych (matura-część pisemna)
04-22. 05 Część pisemna matury
10-23. 05 Część ustna matury: języki obce nowożytne i język polski
11. 05 Zebrania z Rodzicami i godzina dostępności
18. 05 Zebranie Rady Pedagogicznej

CZERWIEC

data wydarzenie
01.06. Godzina dostępności dla rodziców
01-16. 06 Dodatkowy termin egzaminu maturalnego
01-18. 06 Sesja letnia egzaminów w formule 2019
07. 06 Wystawienie ocen proponowanych
08. 06 Boże Ciało
09. 06 Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
16. 06 Wystawienie ocen końcoworocznych
19. 06 Zebranie Rady Klasyfikacyjnej
06???? Egzamin zawodowy- termin dodatkowy
23. 06 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
26. 06 Analityczne Zebranie Rady Pedagogicznej
28-29. 06 Egzamin zawodowy- termin dodatkowy
  1. 07 -ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

21-22. 08 -egzamin maturalny POPRAWKOWY

25-29. 08-egzaminy poprawkowe tzw. promocyjne

  1. 09 – ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego poprawkowego

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dla uczniów bez odpracowania:

2.05. 2023 (wtorek)

4-5.05. 2023 (czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek ): matura pisemna

9.06. 2023 (piątek) – po Bożym Ciele

??. 06-egzamin zawodowy

TERMIN i FORMA REKOLEKCJI ZOSTANĄ PODANE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

Niektóre terminy mogą ulec zmianie