Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Kalendarz pracy szkoły

KALENDARZ  PRACY    SZKOŁY- II  OKRES 2023/2024

LUTY

26.02 Wyjazd na Białą Szkołę do Murzasichle
26.02-22.03 Praktyki zagraniczne w ramach  programu ERASMUS+
29.02 Analityczne  Zebranie Rady Pedagogicznej

MARZEC

DATA WYDARZENIE
08-10.03 Targi Edukacyjne
13.03 Zebranie Prezydium Rady  Rodziców
14.03 Zebranie Rady Pedagogicznej
15.03 Finał Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim pt. ,,Ekstraklasa Wojskowa”.
20.03 Drzwi otwarte dla ósmoklasistów ( stacjonarne:17.00-19.00)
21.03 Zebrania z Rodzicami
21.03 Godzina dostępności dla Rodziców
28. 03- 02.04 Wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

DATA WYDARZENIE
04.04 Zespół wychowawców- zespoły nauczycieli uczących
08.04 Wystawienie ocen proponowanych: klasy maturalne
09.04 Drzwi otwarte dla ósmoklasistów( online:17.00-18.00)
17.04 Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych( klasy maturalne)
18.04 Zebranie Rady  Pedagogicznej w tym klasyfikacja maturzystów
18.04 Godzina dostępności dla Rodziców
20.04 Drzwi otwarte dla ósmoklasistów ( stacjonarne:10.00-12.00)
26.04 Pożegnanie maturzystów

MAJ

DATA WYDARZENIE
01.05 Święto Pracy
02.05 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
03.05 Rocznica uchwalenia Konstytucji  3 Maja-Święto
07-23.05 Egzaminy maturalne – część pisemna
11-25.05 Egzaminy maturalne – część ustna: język polski i języki obce nowożytne
16.05 Zebrania z Rodzicami
16.05 Godzina dostępności dla Rodziców
18.05 Piknik Zawodowy i Drzwi otwarte dla ósmoklasistów
23.05 Zebranie Rady Pedagogicznej
30.05 Boże Ciało
31.05 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

CZERWIEC 

DATA WYDARZENIE
03-14.06 Dodatkowe  terminy egzaminu maturalnego
03-19.06 Egzaminy zawodowe
07.06 Wystawienie ocen proponowanych
14.06 Wystawienie ocen końcoworocznych
17.06 Zebranie Rady Klasyfikacyjnej
21.06 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
21 lub 24.06 Analityczne Zebranie Rady Pedagogicznej

09.07.2024 -Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

16.07.2024 -Termin złożenia wniosku o egzamin maturalny w sesji poprawkowej

20.08.2024 -Egzamin maturalny poprawkowy(pisemny)

21.08.2024 -Egzamin maturalny poprawkowy(ustny)

10.09.2024 – Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowego

Dodatkowe dni wolne  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych od zajęć dla uczniów bez odpracowania

2,6,7,8,9.05.2024: (środa i od poniedziałku do czwartku ) ZMIANA!!!

13.05 (poniedziałek)

31.05.2024: (piątek) po Bożym Ciele

05.06.2024: (środa) egzamin zawodowy

NIEKTÓRE TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE