Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Zespół Szkół Mechanicznych - Aktualności

DOBRZE ZAPROJEKTOWANA SZKOŁA-ZWYCIĘSTWO W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE!

To tytuł jaki zdobyli dla szkoły uczniowie, którzy zwyciężyli w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt. “Projektanci edukacji. Od pomysłu do projektu”.
Witold Rozumek i Karol Markiewicz przygotowali projekt techniczny , który okazał się projektem zwycięskim. Opiekunem merytorycznym była Pani prof. Beata Marciniak.

Gratulujemy zwycięzcom i szkole!!! (więcej…)

Pomoc od serca – „Bajki dla Malucha”

Czas zdalnego nauczania wywołany panującą epidemią koronawirusa spowodował zamknięcie szkół, przymusową izolację społeczną i zmusił nas do przeniesienia naszej aktywności do sieci. Powinniśmy jednak dostrzegać możliwości, jakie daje Internet  i postarać się go wykorzystać do budowania więzi z innymi, często bardziej potrzebującymi ludźmi. Dlatego też w  kwietniu z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu nasza szkoła zainicjowała wśród uczniów wolontaryjną akcję „Bajki dla Malucha”. (więcej…)

KOMUNIKAT

Załącznik do Zarządzenia nr 23/2019/2020 

Komunikat Dyrektora ZSM im. KEN w Poznaniu
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie zasad organizacji konsultacji dla maturzystów od 25 maja 2020 r.
oraz uczniów od 1 czerwca 2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią maturzystom oraz uczniom szkół bezpieczne konsultacje w czasie epidemii związanej z COVID-19. (więcej…)

UCZNIOWIE TECHNIKUM MECHANICZNEGO FINALISTAMI OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI- ETAP OKRĘGOWY

Uczniowie klas technicznych naszej szkoły przystąpili do Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2019/2020. Od września 2019 r.  przygotowywali swoje techniczne projekty, budowali urządzenia, tak aby wziąć udział w tej olimpiadzie. To kreatywni pasjonaci nowych technologii, innowacji technologicznych, którzy podczas realizacji tych projektów rozwijali również  swoje  kompetencje metodyczne tj. umiejętność krytycznego myślenia, analizy, syntezy, szukanie niekonwencjonalnych i nieszablonowych rozwiązań oraz kompetencje społeczne określane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD- jako przyszłościowe. (więcej…)

FINAŁ KAMPANII „DRUGIE ŻYCIE”

Panująca powszechnie epidemia koronawirusa spowodowała ograniczenie naszej aktywności i potrzebę izolacji społecznej. Z tych samych względów zmienione zostały zasady funkcjonowania szkół. Obowiązek nauki i wychowania realizowany jest on-line. W tych odmiennych warunkach należy jednak pamiętać o tych, którzy potrzebują naszej pomocy.

Okres zdalnego nauczania skłonił organizatorów do zmiany zaplanowanych pierwotnie  wydarzeń, związanych z finalizacją Kampanii „Drugie Życie”. (więcej…)

DYPLOM UZNANIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Miło nam zaprezentować dyplom uznania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i podziękowanie marszałka Sejmu RP dla uczniów naszej szkoły, którzy brali udział w ogólnopolskim konkursie „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” upamiętniającym Zbrodnię Katyńską w jej 80. rocznicę. (więcej…)

KOMUNIKAT

Komunikat 18/2019/2020
z dnia 8 maja 2020
w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, na terenie województwa wielkopolskiego nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem nr 110.1.8.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. (więcej…)