Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Zespół Szkół Mechanicznych - Aktualności

Wizyta studenta Akademii Wojsk Lądowych w ZSM

W dniu 17.03.2022r. gościł w ZSM im. KEN student Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu st. szer. pchor. Przemysław Opala. Przeprowadził zajęcia promocyjne we wszystkich klasach sportowo-obronnych (wojskowych) – 1O2, 2O2, 3GO1, 3GO4, 3PO1 oraz 3PO4. Wykład urozmaicony został prezentacją, dzięki której nasi uczniowie mogli zapoznać się z warunkami przyjęcia do Akademii Wojsk Lądowych. Nasz gość odpowiadał także na liczne pytania kadetów zainteresowanych studiami w akademii wojskowej. Uświadomił im, jak ważną decyzją jest właściwy wybór dalszej drogi życia. (więcej…)

Egzamin zawodowy

Drodzy Uczniowie,

Dnia 31.03.2022 na stronie OKE Poznań zostaną udostępnione wyniki egzaminu zawodowego z sesji styczeń – luty 2022. Informacje w sekretariacie uczniowskim lub u wicedyrektor Patrycji Kędziora

Link aktywacyjny (więcej…)

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Dnia 25.03 uczniowie klas strażackich wzięli udział w eliminacjach szkolnych OTWP – Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanego przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (więcej…)

Wielki sukces – I miejsce zespołu uczniów z klasy 3GO1 w Ogólnopolskim Konkursie Liga Sprawiedliwości!

Miło nam poinformować, że zespół z klasy 3GO1 w składzie: Alicja Jabłońska, Julia Kieć, Laura Szwandke, Dawid Nowak i Jakub Pohl zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ministerstwa Sprawiedliwości i Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich.

Celem konkursu było zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym. (więcej…)

„Języki w służbie transplantacji”

Założeniem Kampanii „Drugie życie” jest wzrost świadomości społecznej na temat transplantacji narządów w służbie ratowania życia i zdrowia innych. W tym duchu podejmowane są liczne inicjatywy, których efektem ma być osiągnięcie założeń Kampanii. Jej organizatorzy dążą również do tego, aby podnieść świadomość społeczną na temat wagi wypełniania „Oświadczenia woli”, jako dokumentu, będącego zgodą na pobranie narządów po śmierci osoby, dokument ten posiadającej. (więcej…)

Jagna Dobosz Finalistką XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Literacki SMS. Poezja i proza na 160 znaków.”

„Poezja jest wtedy, gdy emocje znajdują swoje myśli, a myśli znajdują swoje słowa” Robert Frost

Podobno w każdym tkwi odrobina poety. Mogli się o tym przekonać uczniowie klas 1O2, 2O2, 3PO3 oraz 2T3, kiedy podczas zajęć języka polskiego musieli zmierzyć się z wyzwaniem stworzenia własnego tekstu poetyckiego. Zadanie to okazało się nader ciekawe, wzbudziło wiele emocji, które znalazłszy odpowiednie myśli, zostały zamknięte w słowa krótkich form lirycznych. (więcej…)

Konkurs dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej ZUS „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”

zusUczniowie klas pierwszych naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie i dostali się do etapu regionalnego tego konkursu. W ramach realizacji zadań konkursowych uczniowie nauczyli się jak działa bankowość elektroniczna i jak łatwo i bezpiecznie można z niej korzystać. A w szczególności kształtowali swoje umiejętności przedsiębiorcze w zakresie:

  • jak założyć konto w banku,
  • jak obsługiwać bankowość elektroniczną,
  • jak robić przelewy i sprawdzać stan swojego konta,

(więcej…)

Fotografia w służbie Transplantacji

Fotografia jest dziedziną, która pozwala człowiekowi na wyrażanie siebie, własnych pasji i zainteresowań.

To dzięki niej każdy odbiorca dzieł fotograficznych może spojrzeć na świat oczyma autora obrazu. W tym właśnie celu w bieżącym roku szkolnym powołana został sekcja fotograficzna działająca w ramach naszego Samorządu Uczniowskiego. Pozwala ona uczniom na rozwój własnych pasji i zainteresowań, jest sposobem przedstawiania ich artystycznej wizji postrzegania świata. Jak się jednak okazuje, to właśnie fotografia może stać się także pięknym narzędziem w służbie szlachetnej idei. (więcej…)

Rozmiar czcionki
Kontrast