Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Zespół Szkół Mechanicznych - Aktualności

Kadeci ZSM w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

W dniu 6.04.2022r. uczniowie ZSM – kadeci z klas 3PO1 i 3PO4 przebywali na szkoleniu w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Priorytetem zajęć było doskonalenie w praktyce zdobytych podczas zajęć klasowych umiejętności ze szkolenia strzeleckiego oraz musztry pojedynczego żołnierza i musztry zespołowej. Ćwiczenia miały także na celu kształtowanie u kadetów obowiązkowości, wytrwałości i systematyczności. Instruktorzy przeprowadzili również zajęcia ze strzelania sytuacyjnego na symulatorze Śnieżnik-2. Kadeci mieli także możliwość doskonalenia umiejętności celowania z karabinka i pistoletu.

Spotkanie klas mundurowych z oficerem Wojska Polskiego

W dniu 29.03.2022r. przybył do ZSM im. KEN oficer, który czterokrotnie przebywał na misji w Afganistanie, pełnił służbę na granicy polsko-białoruskiej i wylatuje na misję do Iraku. Zapoznał uczniów – kadetów z klas 1O2 ,2O2, 3GO1, 3GO4, 3PO1 i 3PO4 z warunkami, jakie charakteryzują misje. Opowiedział, jak radzić sobie z ograniczeniami organizmu i naturalnymi słabościami człowieka podczas odbywania służby, a także o tym, jak z ekstremalnymi warunkami pogodowymi muszą się mierzyć żołnierze Kadeci mieli niepowtarzalną okazję, aby zapytać o misje, a także o inne zadania, jakie wykonywali żołnierze Wojska Polskiego. (więcej…)

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM ZŁOTE SZKOŁY NBP!

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych, którego ideą jest rozwijanie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia. Celem programu jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów oraz stworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej. Wzięliśmy udział w tym programie i zrealizowaliśmy wszystkie zadania, czego rezultatem są poniższe artefakty:

(więcej…)

Fundusz Samorządów Uczniowskich – trzy wygrane projekty ZSM

Fundusz Samorządów Uczniowskich to inicjatywa Urzędu Miasta, którą powołano do istnienia z myślą o młodych, członkach Samorządu Uczniowskiego. Jest tym bardziej cenna, że pozwala im na realizację przedsięwzięć, które służyć mają lepszemu funkcjonowaniu społeczności szkolnej. Przez lata szereg inicjatyw młodych samorządowców zrealizowanych dzięki środkom grantowym pochodzącym z projektu sprawiło, że w wielu szkołach pojawiły się miejsca i rzeczy potrzebne do tego, aby placówki te stawały się przestrzeniami przyjaznymi dla uczniów. (więcej…)

Marcel Biliński i Kacper Kowalski Finalistami II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Politologii.

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Zespół Głosu Pokolenia pod honorowym patronatem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego powołał do życia Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Politologii. 

Mając na celu edukację młodzieży z zakresu politologii, a także kształtowanie świadomości i właściwych postaw obywatelskich młodego pokolenia, kierując się przede wszystkim ideą rozpowszechniania wśród młodych ludzi zainteresowania polityką krajową i światową, stworzono trzystopniowy konkurs. Wszystkie etapy przeprowadzał organizator. (więcej…)

Politechnika nie tylko dla absolwentów technikum

O tym mieli okazję przekonać się uczniowie naszych klas mundurowych  LO na spotkaniu z przedstawicielami Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej. Goście  ukazali obszar zainteresowań związany z bezpieczeństwem, a dotychczas nie kojarzący się z Politechniką: zarządzanie bezpieczeństwem organizacji; zarządzanie ryzykiem; zarządzanie kryzysowym; zarządzanie ciągłością działania; modelowanie zagrożeń bezpieczeństwa; czynnik ludzki w bezpieczeństwie. (więcej…)

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla Jagny Dobosz z klasy 1o2

Niedawno informowaliśmy o sukcesie uczennicy klasy 1o2 Jagny Dobosz, która została Finalistką XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Literacki SMS. Poezja i proza na 160 znaków”. Tym razem z wielką przyjemnością zawiadamiamy o zwycięstwie Jagny i zajęciu przez nią pierwszego miejsca! Tegoroczna edycja to blisko tysiąc nadesłanych prac młodych, zdolnych ludzi, którzy tworzą niebanalne utwory. Reprezentantka Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej znalazła się w ścisłej dwunastce laureatów docenionych i nagrodzonych przez jury. Konkurs objęty był Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki, Wojewody Śląskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. (więcej…)

Spotkanie z technikiem kryminalistyki

W dniu dzisiejszym,  kadeci klas o profilu policyjnym uczestniczyli w zajęciach praktycznych przeprowadzonych przez technika kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu  Dominikę Cholewińską, która jednocześnie jest absolwentką naszej szkoły. Dominika od najmłodszych lat marzyła o tym, aby wstąpić do Policji. Wybrała w tym celu naszą szkołę – właśnie klasę o profilu policyjnym i jak sama stwierdziła – to był w strzał w dziesiątkę. Zdobyła wiedzę i umiejętności, które pozwoliły jej bez problemu przejść postępowanie rekrutacyjne i wstąpić do służby. (więcej…)

Z sercem dla schroniska

schroniskoInicjatywy wolontaryjne podejmowane przez naszych uczniów są bardzo liczne i swym pomocowym zasięgiem dotyczą wielu. Pomagając, chcemy pamiętać o tych, dla których los okazał się mniej życzliwy. Naszym zamysłem jest to, by poprzez niesioną pomoc stać się ludźmi bardziej wrażliwymi na krzywdę, przemoc, a czasem wręcz okrucieństwo.

Efektem naszych wolontaryjnych starań ma być wzrost empatii i pogłębiona wrażliwość serca. W tym duchu w marcu na terenie szkoły przeprowadziliśmy wolontaryjną zbiórkę na rzecz wybranego schroniska dla zwierząt. (więcej…)

Straż Graniczna w ZSM im. KEN

W ramach doradztwa zawodowego do Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu przybyli przedstawiciele placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławica im. Powstańców Wielkopolskich. Rozmawiali z uczniami mundurowych klas maturalnych o możliwości podjęcia pracy w tej jednostce.

Podczas spotkania uczniowie mogli dowiedzieć się, jak wygląda praca sapera, jakim powinni poddać się szkoleniom oraz z jakimi zagrożeniami mogą mieć do czynienia w pracy. (więcej…)

Rozmiar czcionki
Kontrast