Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Klasa psychologiczno-pedagogiczna

Przedmioty rozszerzone: język polski, do wyboru biologia lub geografia

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Języki: język angielski – kontynuacja, do wyboru: język niemiecki lub  język hiszpański

Współpraca z:

  • Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej, z siedzibą zamiejscową w Poznaniu, – warsztaty, udział w wykładach Strefa Młodzieży,
  • Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, – warsztaty edukacyjne,
  • Przedszkolami, szkołami podstawowymi – przeprowadzanie zajęć i eventów dla dzieci i młodzieży, Poligonu Psychologiczno-Pedagogicznego,
  • Wymiana uczniów w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW:

  • Uczniowie otrzymują szansę na poznanie podstaw interesujących ich dziedzin nauki – pedagogiki i psychologii, rozwijają i doskonalą umiejętności społeczne, interpersonalne poprzez udział w warsztatach, szkoleniach,
  • Klasa pozwala na uzyskanie średniego wykształcenia i daje również wstępną orientację w zagadnieniach, które być może staną się przedmiotem dalszej edukacji zarówno na kierunkach uniwersyteckich, jak i szkołach policealnych,
  • Rozszerzenie treści z przedmiotów: język polski, biologia jest podyktowane wymogami uczelni wyższych przy przyjmowaniu kandydatów na społeczne kierunki studiów oraz specyfiką kierunków humanistycznych,
  • Nabycie umiejętności społecznych z zakresu np. komunikacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie ze stresem, współpracy, jest niezbędne przy kontynuowaniu nauki w szkołach policealnych, kształcących w wymienionych zawodach społecznych oraz przy podejmowaniu pracy na stanowiskach bazujących na kontaktach z ludźmi,
  • Ponadto doskonalenie umiejętności społecznych wpływa na samoocenę, budowanie pozytywnych relacji z ludźmi, zarówno w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym,
  • Realizacja innowacji pedagogicznej o nazwie Podstawy psychologii i pedagogiki.

Warsztaty online dla klasy psychologiczno-pedagogicznej

NOWE HORYZONTY -Poligon Psychologiczno-Pedagogiczny ZSM

Rozmiar czcionki
Kontrast