Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Klasa policyjna

Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Języki: język angielski – kontynuacja, do wyboru: język niemiecki lub  język hiszpański

Patronat nad klasą sprawuje Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

Do klas o profilu policyjnym zapraszamy uczniów, którzy po ukończeniu szkoły planują wstąpić w szeregi Policji, są one objęte patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Dzięki niemu nasi uczniowie mają regularne zajęcia z policjantami różnych pionów, stałą opiekę funkcjonariusza miejscowego komisariatu, odwiedzają jednostki Policji, Izbę Pamięci oraz w klasie II i III uczestniczą w dwudniowych warsztatach policyjnych i treningach kompetencyjnych prowadzonych przez policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W klasach tych na podstawie autorskiego programu nauczania realizowany jest przedmiot „Edukacja policyjna”. Wykładany jest on przez doświadczonego oficera Policji. Dzięki temu nasi absolwenci zdobywają wiedzę specjalistyczną przydatną w dalszym procesie przygotowania do zawodu policjanta i otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym do Policji. O wysokim poziomie nauczania w klasach policyjnych świadczą dotychczasowe sukcesy naszych uczniów. Od wielu lat kwalifikują się Oni do finału Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych „Klasa policyjna roku”, organizowanego przez Szkołę Policji w Pile, zajmując pierwsze miejsca w kategorii „wiedza o Policji” (drużynowo i indywidualnie). Trzykrotnie maturzyści z klas policyjnych zdobyli również indeksy na studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, biorąc udział w Olimpiadzie Policyjnej organizowanej przez tę uczelnię. Ponadto chętni uczniowie tych klas mogą uczestniczyć w organizowanych przez szkołę zajęciach z zakresu samoobrony, wyjazdach survivalowych oraz obozie narciarskim.

Rozmiar czcionki
Kontrast