Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Przemijanie i pamięć

Każdego roku początek listopada kojarzony jest z zadumą nad sensem ludzkiego życia i przemijaniem. Zatrzymujemy się w tym czasie nad mogiłami naszych zmarłych, by choć przez chwilę przypomnieć sobie przeżyte z nimi chwile. Tradycją naszej szkoły stała się w tym czasie wolontaryjna pomoc przy sprzątaniu zaniedbanych mogił na Cmentarzu Poznań-Junikowo. Podobnie było i w tym roku. W sprzątaniu mogił żołnierzy AK, znajdujących się na tej nekropolii, wzięli udział przedstawiciele uczniów z klas pierwszych. (więcej…)

Dzień Kandydata na UAM

25 października klasy 4t2 oraz 3O1 miały okazję wziąć udział w imprezie „Dzień Kandydata na UAM” organizowanej na terenie Kampusu  Morasko. Jej celem było przedstawienie kandydatom kompleksowej oferty dydaktycznej UAM. Odbywała się jednocześnie w dwóch budynkach – na Wydziale Historii oraz na Wydziale Chemii. Młodzież z naszej szkoły zapoznała się z szeroką ofertą prezentowaną przez wszystkie wydziały UAM. (więcej…)

Akcja „Mundurowa Pamięć”

Z okazji dnia Wszystkich Świętych w ramach akcji „Mundurowa Pamięć”  uczniowie klasy 1GO4 odwiedzili Cmentarz Parafii pod wezwaniem Bożego Ciała na Dębcu i uporządkowali grób Powstańca Wielkopolskiego. Oddali cześć zmarłemu bohaterowi. Swoją postawą potwierdzili przywiązanie do tradycji narodowych i  pokazali, że pamięć o polskich bohaterach i ich dokonaniach przetrwa w kolejnych pokoleniach. To była dla nich lekcja historii i patriotyzmu. (więcej…)

Świerkowa pamięta

Uczniowie klas pierwszych mundurowych o profilu policyjnym, w dniach poprzedzających uroczystości Wszystkich Świętych, w ramach akcji „Mundurowa Pamięć”, otoczyli opieką miejsca pamięci funkcjonariuszy Policji. Posprzątali teren i zapalili znicze przy Pomniku Pomordowanych Policjantów II RP woj. poznańskiego usytuowany w Poznaniu przy kościele pw. św. Jerzego ul. Swoboda 43a. Następnie zadbali o przestrzeń wokół Dębu Pamięci asp. Walentego Ludka umieszczonego na terenie naszej szkoły. (więcej…)

Uroczystość wręczenia nagród Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 24 października 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wręczyła wielkopolskim nauczycielom nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Uroczystość odbyła się w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 13 nauczycieli z wielkopolskich szkół i placówek oświatowych. (więcej…)

Tydzień Konstytucyjny w ZSM im. KEN

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zainicjowało akcję edukacyjną Tydzień Konstytucyjny „Moja Konstytucja”. Jej celem jest zwrócenie uwagi uczniów na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. W ramach tego projektu edukacyjnego prawnicy przeprowadzają lekcje na temat znaczenia najważniejszego aktu prawnego, jakim jest Konstytucja.

(więcej…)

Technik kryminalistyki na Świerkowej

W ramach zajęć z przedmiotu Edukacja policyjna, gościliśmy dziś w szkole funkcjonariusza Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Policjant w bardzo ciekawy sposób przedstawił kadetom klas II policyjnych specyfikę swojego zawodu oraz poprowadził warsztaty dot. rodzajów, sposobów ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia. Zapoznał z wyposażeniem walizek kryminalistycznych, z którymi technik przyjeżdża na miejsce, pokazał środki i sposoby zabezpieczania śladów daktyloskopijnych, traseologicznych mechanoskopijnych czy zapachowych. (więcej…)

Lekcje na Skypie z Irlandczykiem

Dnia 16 października 2019r. klasy 3o1 i 3o3 miały okazję wziąć udział w nietypowej lekcji z Irlandczykiem Trevorem Welshem. Młodzież była zafascynowana przebiegiem tej konwersacji, ponieważ Trevor połączył się z naszą szkołą przez Skype’a prosto z Irlandii. (więcej…)

Kadeci ZSM na szkoleniu w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach

16.10.2019r. uczniowie klas 1GO1 i 1GO4 wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów. Odbyło się ono w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. W ramach zajęć nasi kadeci poznali zasady posługiwania się ISOPS ( maski p.gaz. i OP1) oraz rozkładania i składania karabinka szturmowego Beryl.  Mieli także okazję strzelać z karabinka pneumatycznego. Szkolenie obejmowało również naukę opatrywania złamanych kończyn, ran ciętych i postrzałowych oraz naukę  resuscytacji z wykorzystaniem przyrządów treningowych. (więcej…)

Policja – lubię to!

W dniu dzisiejszym kadeci klas III o profilu policyjnym uczestniczyli w projekcie „Policja – lubię to!”, adresowanym do uczniów szkół średnich, podczas którego młodzież miała możliwość bezpośredniego zapoznania się z codzienną pracą policjantów. Podczas spotkania w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu, policjanci z różnych wydziałów szczegółowo przedstawili zasady rekrutacji do Policji, zaprezentowali sprzęt, uzbrojenie oraz obowiązujące umundurowanie, a następnie w sposób bardzo interesujący opowiedzieli o swojej służbie. (więcej…)