Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Psycholog i pedagog

PEDAGOG PSYCHOLOG
Pokój 104 Pokój 112a

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
M. Sargialis Wojewódzka

Pok. 112a

10.45-12.15

14.15-16.13

14.00-16.30 15.00-17.30 12.30-14.30
P. Michalak-Piotrowska

Pok. 105

8.10-15.10 15.10-19.10 8.10-15.10 8.10-15.10 7.10-13.10
M. Kryś

Pok. 104

15.00-19.00

 

10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-15.30 9.00-13.30

NASZA PRACA

W wielkim skrócie:

  • Udzielamy informacji na temat min. możliwości pomocy materialnej i innej specjalistycznej uczniom i ich rodzicom, procedur uzyskiwania nauczania indywidualnego i innych procedur szkolnych, możliwości kontynuowania nauki w innych szkołach i na wyższych uczelniach.
  • Wspólnie z uczniem szukamy możliwości rozwiązania konfliktów, problemów, wyjaśnienia nieporozumień.
  • Wspieramy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, uczuciowych, życiowych.
  • Współpracujemy z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją szkoły, a także z bursą szkolną i innymi instytucjami pomocowymi.
  • Pomagamy dokonać wyboru dalszej drogi edukacyjnej, zawodowej.
  • Inicjatorom akcji, imprez szkolnych pomagamy w realizacji pomysłów.

FORMY PRACY

Pracujemy indywidualnie oraz w grupach warsztatowych – prowadzimy zajęcia z Treningu Zastępowania Agresji – nauka umiejętności społecznych dla uczniów oraz warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców. Na początku roku szkolnego przeprowadzamy w każdej klasie I zajęcia integracyjne mające na celu poznanie się uczniów nawzajem oraz poznanie uczniów przez wychowawcę, uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich zdolności, umiejętności.

Zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziców
W pracy staramy się kierować obiektywizmem i dyskrecją.

KONTAKT tel. 061 8321949