Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

83. rocznica napaści ZSRR na Polskę oraz Światowy Dzień Sybiraka

Dnia 17 września 2022 r. w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody związane z 83. rocznicą napaści ZSRR na Polskę oraz Światowym Dniem Sybiraka zorganizowane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Po porannej mszy, która odbyła się o godzinie 10:00 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, uczestnicy obchodów przeszli pod Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru. Odmówiono modlitwę ekumeniczną w intencji ofiar i  odczytano apel ku ich pamięci. Uroczystość zwieńczona została odśpiewaniem Marszu Sybiraków. (więcej…)

Podpisanie porozumienia z 12 Wielkopolską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej w Poznaniu

W dniu 2.09.2022r. Pani Dyrektor dr Małgorzata Nawojczyk-Bolewska podpisała porozumienie z Dowódcą 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Poznaniu, płk Zbigniewem Targońskim w sprawie bezpośredniej opieki merytorycznej nad uczniami oddziału przygotowania wojskowego. Oddział ten będzie realizował kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową dla Liceum Ogólnokształcącego oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego zgodnie z programem MON. (więcej…)

Rozpoczęcie zajęć dla nowo utworzonej klasy 1Z4

Informujemy, że uczniowie nowo utworzonej klasy 1Z4, Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodzie mechatronik i mechanik precyzyjny w najbliższy poniedziałek, dnia 12 września 2022 roku rozpoczynają lekcje według planu od godziny 14.10.

Zbiórka uczniów będzie miała miejsce na dziedzińcu szkolnym o godzinie 13.30.

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

W czwartek, 1 września pod Pomnikiem Armii Poznań oddano hołd  ofiarom zbrojnej napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych i związków kombatanckich. Symboliczny udział pocztu sztandarowego ZSM w tej patriotycznej uroczystości był wyrazem pamięci i szacunku całej społeczności naszej szkoły.

(więcej…)

Inauguracja roku szkolnego

„Wyznacz sobie cel, który jest dość ambitny,

byś w procesie jego realizacji stał się kimś,

 kim warto się stać.”

Jim Rohn

 

Początek każdego roku szkolnego to czas wyznaczania sobie nowych celów. Czas planowania, nadziei, pozytywnej energii. W takich właśnie nastrojach 1 września 2022 roku na boisku szkolnym Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej dyrekcja, nauczyciele i młodzież naszej szkoły uroczyście zainaugurowali nowy rok szkolny 2022/2023. (więcej…)

Egzamin zawodowy sesja styczeń – luty 2023

Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy na sesję styczeń – luty 2023 –  do 10 września 2022.

Obowiązkowo deklarację składają klasy 4GT1, 4GT2, 4GT3, 4GT4 oraz 4PT1, 4PT2, 4PT3, 4PT4,

Podpisaną deklarację zdający składają u wychowawcy klas.

Konkurs „Bezpieczny Internet” rozstrzygnięty

 W naszej szkole, w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, odbył się konkurs na materiał multimedialny przedstawiający zasady bezpiecznego korzystania z zasobów globalnej sieci komputerowej i technologii informacyjnych.

W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu uczniów. Zwyciężyła Martyna Wilczyńska, a na wyróżnienie zasłużyła praca Mateusza Zeidlera . Uczniowie otrzymali dyplomy i gadżety elektroniczne, które ufundowali nauczyciele informatyki. (więcej…)

Rozmiar czcionki
Kontrast