Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Zespół Szkół Mechanicznych - Aktualności

„Wszyscy razem dla transplantacji”

Przygotowanie barwnego kolażu prezentującego nazwę Kampanii Społecznej „Drugie Życie” to jedno z końcowych działań podejmowanych w ramach realizacji tego projektu w murach Zespołu Szkół Mechanicznych. Ta symboliczna inicjatywa nabrała jednak szczególnego wymiaru.  W przygotowanie kolażu włączyły się bowiem wszystkie grupy szkoły – znaleźli się na nim przedstawiciele Dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz pracownicy administracji i obsługi. Zamysłem tak pomyślanego działania była bowiem idea, że szkoła to organizm, a organizm działa tylko wtedy, gdy wszystkie jego części są zespolone ze sobą, dlatego też w Zespole Szkół Mechanicznych wszyscy razem pragniemy służyć transplantacji oraz realizować założenia szlachetnej i pięknej Kampanii „Drugie Życie”.

Wolontaryjna pomoc dla schroniska

Idea wolontaryjnej pomocy schroniskom dla zwierząt jest żywo obecna w murach naszej szkoły. Każdego roku w ramach oddolnej inicjatywy uczniowskiej przeprowadzana jest wolontaryjna zbiórka na rzecz jednego, wybranego uprzednio przez uczniów schroniska. Cenne w inicjatywach naszych wolontariuszy wydaje się to, że poprzedzone są one całym szeregiem charytatywnych działań na rzecz osób potrzebujących naszej pomocy. W pierwszym rzędzie bowiem nigdy nie zapominamy o ludziach potrzebujących naszego wsparcia. Zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt pokazują jednak, że nasi uczniowie są osobami wrażliwymi również na los potrzebujących pomocy czworonogów. (więcej…)

Konkurs „Tak jak ptaki na wolności – harcerze w obliczu II wojny światowej”

Z ogromną radością informujemy o sukcesie uczniów ZSM – Oliwii Zyśk oraz Rafała Koniecznego, którzy wzięli udział w konkursie „Tak jak ptaki na wolności – harcerze w obliczu II wojny światowej”. Jego celem było zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski, w szczególności działalnością harcerzy podczas II wojny światowej. Do konkursu zgłoszonych zostało 113 prac w grupach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Komisja konkursowa wyłoniła 26 laureatów oraz przyznała 17 wyróżnień. Praca Oliwii Zyśk zajęła III miejsce w kategorii prace plastyczne. (więcej…)

Światowy Tydzień Szczepień

W dniach 24-30 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole inicjatywę WHO – Światowy Tydzień Szczepień pod hasłem “Szczepienia przybliżają nas”. Celem tej akcji było podkreślenie jak ważna rolę w profilaktyce poważnych chorób stanowią szczepienia ochronne.  Uczniowie mieli okazję zwiększyć swoją wiedzę na temat szczepień oraz zrozumieć ich znaczenie w ochronie zdrowia i życia człowieka. Każdy chętny uczeń mógł wykazać się kreatywnością i wziąć udział  w konkursie na okolicznościowy plakat lub wykonaną w graficznej formie ulotkę zachęcającą do szczepień. (więcej…)

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE MIĘDZYSZKOLNEGO PROJEKTU Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO „LA PASIÓN DEL APRENDIZAJE”

Projekt realizowany był w murach naszej szkoły we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im Tadeusza Kościuszki z Jarocina od października 2020 do kwietnia 2021r.

W obu szkołach wybrane zostały grupy projektowe z klas II po szkole podstawowej, które realizowały różne zadania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Każdego miesiąca uczniowie wykonywali zadanie lub zestaw zadań mających na celu rozwój  głównych kompetencji językowych – pisania, słuchania, mówienia i czytania oraz kompetencji cyfrowych uczestników.  Projekt zakładał również rozwój warsztatu pracy nauczyciela, który tworzy narzędzia dydaktyczne i uczy się nowych metod pracy z uczniami oraz wzrost motywacji uczniów do nauki języka hiszpańskiego poprzez zastosowanie nowych technologii w dydaktyce oraz kontakty międzyrówieśnicze,  zwłaszcza w sytuacji ograniczenia funkcjonowania placówek z powodu pandemii Covid-19. (więcej…)

„SMS Dobroci”

Realizacja projektu „Drugie Życie” w murach ZSM to szereg inicjatyw, których nadrzędnym celem jest popularyzacja tematu transplantacji i „Oświadczenia woli” wśród naszych uczniów      i w środowisku ich życia. Przystępując do działania o nazwie „SMS Dobroci” chcieliśmy osiągnąć właśnie taki cel. Tym razem zaproponowaliśmy uczniom ZSM akcję, której celem była popularyzacja działań podejmowanych przez osoby zaangażowane w Kampanię „Drugie Życie”. (więcej…)

Rozmiar czcionki
Kontrast