Zajęcia na Politechnice Poznańskiej

Dnia 23.112018 r. mechatronicy z klasy  4t1 i 4t4 wzięli udział w zajęciach warsztatowych z elektrotechniki na wydziale elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Celem zajęć było usystematyzowanie wiedzy z podstaw elektrotechniki oraz programowania.

Do dyspozycji uczniów zostały przekazane mikrokontrolery Arduino, na których mogli oni przetestować napisany kod w języku C. (więcej…)

WYRÓŻNIENIE W VI EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE

 21 listopada 2018 roku w Siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu odbył się etap regionalny VI edycji Konkursu Wiedzy o Prawie, do którego zakwalifikowało się pięciu uczniów klas maturalnych z naszej szkoły. Celem konkursu było podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności, doskonalenie umiejętności oratorskich oraz praktycznych prawniczych umiejętności w zakresie pisania, mówienia, argumentacji i przekonywania. (więcej…)

Konkurs Ortograficzny Orle Pióro – Dyktando Niepodległościowe

21 listopada 2018r. w ZSM  odbył się Konkurs Ortograficzny „Orle Pióro” zorganizowany  dla klas pierwszych technikum i liceum ogólnokształcącego. Uczniowie mieli za zadanie napisać tekst, którego treść wiązała się z tematyką stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dyktando ortograficzne stało się w ten sposób nie tylko sprawdzianem  umiejętności poprawnego pisania, było też okazją do poszerzenia wiadomości uczniów z zakresu historii i literatury patriotycznej, poznania  polskich dróg do wolności. (więcej…)

I i II MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM

24 listopada 2018r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – rola Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

Głównym celem konkursu było poznanie dróg narodu polskiego do niepodległości, ukazanie znaczenia Bitwy Warszawskiej dla Europy i świata oraz przedstawienie poglądów elit politycznych, dotyczących niepodległości Polski. (więcej…)

Egzamin próbny z kwalifikacji E.19

W dniu 3.12.2018r. odbędzie się egzamin próbny z kwalifikacji E.19 w zawodzie Technik Mechatronik. Egzamin rozpoczyna się o godzinie 7.30 i trwa do godziny 10.30. Wszyscy uczniowie z klasy IVT1 oraz IVT4 spotykają się przed wyznaczonymi salami o godzinie 7.10.
Egzamin przeprowadzony zostanie w budynku B według przydziału:
klasa IVT1 sala nr 5
klasa IVT4 sala nr 15″
Od 5 lekcji tj. 10.45 lekcje odbywają się według planu.

Komiksowy konkurs

Konkurs
Komiks o „Życiu Pitagorasa”
Format i technika dowolna.
Oceniana będzie fantazja, pomysłowość, estetyka i wkład pracy (więcej…)

DOSKONAŁY DEBIUT W POZNAŃSKIEJ LIDZE DEBAT OKSFORDZKICH

W I Rundzie Poznańskiej Ligi Debat drużyna Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN w składzie:

Aleksandra Mankus – kl. 4T2, Małgorzata Bela – kl. 2O3, Maciej Mitulski – kl. 3O2, Wiktoria Tyklewicz – kl. 3O1

pokonała doświadczoną w debatowaniu drużynę V LO. (więcej…)

Gra terenowa w Parku Cytadela

W środę 14 listopada klasa 1O3 pod opieką p. J. Gębskiej, M. Olejniczak i M. Kamińskiej uczestniczyła w interdyscyplinarnych zajęciach terenowych w Parku Cytadela, w ramach których realizowane były treści z geografii, historii i biologii. Młodzież, pracując w grupach, doskonaliła umiejętności posługiwania się mapą i orientacji w terenie. Ćwiczyła się też w rozpoznaniu gatunków drzew, zwierząt i obiektów znajdujących się na terenie Cytadeli. Część zajęć odbyła się w Muzeum Armii Poznań oraz w Muzeum Uzbrojenia. Poprowadził je przewodnik Muzeum. (więcej…)