Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

REKRUTACJA/PRZYJĘCIE UCZNIA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Ze względu na fakt, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązują przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawiamy poniżej kilka przydatnych informacji nt. ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest
Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Świerkowej 8, 61-472 Poznań, tel. 61
832 19 49.


Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania
danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i
przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.Kontakt: iod@tmpsc.pl


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane
osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia
rekrutacji/przyjęcia ucznia do szkoły. Postawą prawną
przetwarzania danych jest Ustawa o systemie oświaty oraz
Ustawa Prawo oświatowe (RODO art. 6 ust. 1 lit. c).W przypadku przyjęcia Państwa do szkoły, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia nauki w szkole. W przypadku, gdy nie zostaną Państwo przyjęci do szkoły, Państwa dane będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego.

Komu przekazywane są dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
współpracującym z Administratorem tj. dostawcom systemów
informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i
niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym,
kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na
mocy odrębnych przepisów prawa.


Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania.Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do
krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane wykorzystuje się do profilowania?

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.


Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i
wynika z wymienionych powyżej przepisów prawa.