Dziennik | Plan lekcji | Kontakt            

Mechatronik

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka

Języki: język angielski – kontynuacja

Mechatronik to nowoczesny zawód łączący wiedzę z mechaniki, elektroniki i informatyki, czyniący absolwentów tego kierunku osobami poszukiwanymi przez pracodawców i gwarantujący im ciekawą i dobrze płatną pracę.

Nasi uczniowie odbywają praktyki w znanych i cenionych zakładach:

– STEELPRESS Sp. z o. o., Luboń ul. Powstańców Wielkopolskich 48,

– FlexLink Systems Polska Sp. z o.o., ul. Szkolna 30, 62-064 Plewiska,

– Modertrans Poznań, ul. Forteczna 2; 61-362 Poznań,

– REXEL Oddział Poznań, Radziwoja 11, 61-057 Poznań,

–  H.Cegielski- Poznań S.A., ul. 28 Czerwca 1956r. 223/229, 61-485 Poznań,

– Rem-pol P. P. H. U., Poznań ul. Starołęcka 18,

– Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, Poznań ul. Grunwaldzka 200.

Podejmując naukę, nauczysz się:

 • montażu i demontażu elementów, podzespołów i urządzeń mechanicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
 • montażu i demontażu instalacji, elementów, podzespołów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
 • montażu i demontażu instalacji, elementów i urządzeń pneumatycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
 • montażu i demontażu instalacji, elementów i urządzeń hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
 • podłączania i uruchamiania urządzeń mechatronicznych oraz wykonywania niezbędnych regulacji,
 • wykonywania napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Ponadto będziesz umiał:

 • porozumiewać się w zawodowym języku obcym,
 • obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe,
 • prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Możliwości podjęcia pracy:

 • w każdym nowoczesnym zakładzie produkcyjnym,
 • jako monter, instalator, operator lub serwisant powierzonej maszyny, urządzenia lub systemu mechatronicznego.

To kierunek dla osób charakteryzujących się:

 • dokładnością,
 • cierpliwością,
 • spokojem,
 • sumiennością i systematycznością,
 • zainteresowaniami technicznymi.

Naukę możesz kontynuować w SZKOLE BRANŻOWEJ II STOPNIA, w zawodzie technik mechatronik. Zdobędziesz w ten sposób wykształcenie średnie i uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik.

WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ !!!

Rozmiar czcionki
Kontrast