Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Mechatronik

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka

Mechatronik to nowoczesny zawód łączący wiedzę z mechaniki, elektroniki i informatyki, czyniący absolwentów tego kierunku osobami poszukiwanymi przez pracodawców i gwarantujący im ciekawą i dobrze płatną pracę.

Nasi uczniowie odbywają praktyki w znanych i cenionych zakładach:

– STEELPRESS Sp. z o. o., Luboń ul. Powstańców Wielkopolskich 48

FlexLink Systems Polska Sp. z o.o., ul. Szkolna 30, 62-064 Plewiska

Modertrans Poznań, ul. Forteczna 2; 61-362 Poznań

– REXEL Oddział Poznań, Radziwoja 11, 61-057 Poznań

–  H.Cegielski- Poznań S.A., ul. 28 Czerwca 1956r. 223/229, 61-485 Poznań

– Rem-pol P. P. H. U., Poznań ul. Starołęcka 18

– Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, Poznań ul.
Grunwaldzka 200

Nauczysz się:

 • montażu i demontażu elementów, podzespołów i urządzeń
  mechanicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
 • montażu i demontażu instalacji, elementów, podzespołów i
  urządzeń elektrycznych i elektronicznych w urządzeniach i
  systemach mechatronicznych
 • montażu i demontażu instalacji, elementów i urządzeń
  pneumatycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
 • montażu i demontażu instalacji, elementów i urządzeń
  hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych
 • podłączania i uruchamiania urządzeń mechatronicznych oraz
  wykonywania niezbędnych regulacji
 • wykonywania napraw i konserwacji urządzeń i systemów
  mechatronicznych
 • użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych

A ponadto będziesz umiał:

 • porozumiewać się w zawodowym języku obcym
 • obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe
 • prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:

 • w każdym nowoczesnym zakładzie produkcyjnym
 • jako monter, instalator, operator lub serwisant powierzonej
  maszyny, urządzenia lub systemu mechatronicznego

To idealny kierunek dla osób charakteryzujących się:

 • dokładnością
 • cierpliwością
 • spokojem
 • sumiennością i systematycznością
 • zainteresowaniami technicznymi

Przewidywane zarobki:

 • 4300 zł (dane finasowe na podstawie www.wynagrodzenia.pl/moja_placa)

Naukę możesz kontynuować w SZKOLE BRANŻOWEJ II STOPNIA w zawodzie technik mechatronik lub od drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, zdobywając w ten sposób wykształcenie średnie, następnie (lub równocześnie) możesz podjąć naukę w formie kursu kwalifikacyjnego i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji.

WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ !!!

Rozmiar czcionki
Kontrast