“Motywacja nastolatka do nauki “- taki był pierwszy temat webinaru dla rodziców uczniów wszystkich klas naszej szkoły, zainteresowanych wspomaganiem swojego dziecka w zwiększaniu motywacji do nauki i działania w ogóle. Spotkanie poprowadziła pani pedagog Klaudia Ackermann. Frekwencja na spotkaniu była bardzo dobra, co świadczy  o tym, że rodzice uczniów świadomie chcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu wychowania, aby jeszcze lepiej troszczyć się o swoje dzieci. Na prośbę rodziców materiały wykorzystane podczas spotkania będą dostępne na stronie szkoły w zakładce “Psycholog, Pedagog”.

Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej naszej szkoły zaplanował cykl spotkań online dla rodziców, dotyczący zagadnień/problemów, które interesują rodziców.
Tematem kolejnego spotkania będzie depresja.
ppp