Ważne życiowe decyzje zawsze powinny być podejmowane z wielką rozwagą i poprzedzone pogłębieniem wiedzy na temat, z którym się wiążą. Niewątpliwie do grupy takich postanowień zaliczyć należy podjęcie decyzji o rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. Czym zatem jest dawstwo szpiku, jak skutecznie leczyć nowotwory krwi i jakie są sposoby rejestracji w bazie dawców szpiku – na te i wiele innych pytań uczniowie klas 3PO3 i 3PO4 mogli uzyskać odpowiedzi 19 listopada, podczas spotkania z Panią Marią Homan, koordynatorem Drużyny Szpiku. Spotkanie miało charakter edukacyjny i stało się przyczynkiem do dalszych działań. Ich efektem będzie organizacja w murach naszej szkoły Dnia Dawców Szpiku, podczas którego pełnoletni uczniowie będą mogli zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku.

Cieszy nas fakt, że spotkania z Panią Marią przyjęły w naszej szkole charakter cykliczny. Są one doskonałą okazją do poznania człowieka, który z pełnym oddaniem służy innym. Co ważne – swoją postawą za każdym razem przekonuje kolejnych uczniów do tak szlachetnego gestu, jakim jest rejestracja w bazie dawców. Fakt ten napawa wielkim optymizmem, gdyż okazuje się, że są wśród nas ludzie, dla których dobro drugiego, bardziej potrzebującego człowieka, jest naprawdę ważne.

Dlatego w tym właśnie miejscu pragniemy serdecznie podziękować Pani Marii, cudownemu człowiekowi, który jest ambasadorem Drużyny Szpiku, głosicielem idei dawstwa. Dziękujemy również naszym uczniom za odpowiedzialny, dojrzały udział w tym ważnym spotkaniu, za każde zadane pytanie, świadczące o ich zainteresowaniu tematem, ale przede wszystkim za wyrażenie przez nich chęci rejestracji w bazie dawców szpiku. Pragniemy także podziękować Pani Natalii Wasielewskiej i ks. Krystianowi za zorganizowanie spotkania i koordynację dalszych działań, których zwieńczeniem będzie rejestracja potencjalnych dawców szpiku w naszej szkole.