Listopad jest miesiącem, w którym w sposób szczególny pamiętamy o naszych bliskich zmarłych, nawiedzając ich groby. Nasza refleksja w tym czasie skierowana jest ku przemijaniu.

Także i my – społeczność ZSM – pamiętamy o tych, którzy odeszli.

W tym roku postanowiliśmy, że w naszej szkole zostanie zorganizowana akcja o nazwie „Znicz odzyskanej pamięci”. W październiku uczniowie w ramach wolontaryjnej akcji zbierali znicze, które są szczególnym wyrazem pamięci. Zapaliliśmy je na mogiłach Powstańców Wielkopolskich, walczących w obronie naszej Ojczyzny. W zamyśle koordynatorów akcji  znicze zapalone zostać miały również na najbardziej zaniedbanych mogiłach, znajdujących się na różnych cmentarzach w miejscach zamieszkania naszych uczniów. Symboliczny znicz miał przywrócić pamięć o tych, którzy odeszli. Dla naszych wolontariuszy udział w tym właśnie przedsięwzięciu miał stać się okazją do refleksji na temat pamięci o zmarłych.

Cieszy nas fakt, że w ramach tej szlachetnej akcji zebrane przez nas znicze zapalone zostały na 65 cmentarzach w całej Wielkopolsce.

Dziękujemy w tym miejscu wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce zniczy, a także osobom, które udały się z nimi na cmentarze i odnalazły zaniedbane mogiły. Dziękujemy za koordynację akcji ks. Krystianowi oraz Paniom Annie Dostatniej i Lidii Torzewskiej-Kulas.