O pozyskaniu środków grantowych z Funduszu Samorządów Uczniowskich pisaliśmy już wcześniej. Od początku pojawienia się tej wartościowej inicjatywy wygrało wiele projektów przygotowanych przez naszą szkołę.

Dziś z radością pragniemy poinformować, że w ramach realizacji kolejnego projektu Funduszu Samorządu Uczniowskich udało się nam ze środków grantowych pozyskać specjalistyczny sprzęt nagłośnieniowy, który pozwoli nam doposażyć posiadane już przez nas nagłośnienie. Dzięki tym zakupom oprawa muzyczna eventów i imprez szkolnych stanie się łatwiejsza i bardziej profesjonalna. Cieszy nas fakt wygranej w projekcie i pozyskanego w ten sposób specjalistycznego sprzętu, dzięki któremu codzienne życie szkoły stanie się przyjemniejsze.

Dziękujemy w tym miejscu naszym uczniom, którzy przyczynili się do powstania projektu i zakupu niezbędnych elementów nagłośnienia. Dziękujemy Wam za pomysł i jego realizację, za to, że codzienne potrzeby szkoły są dla Was ważne. Pragniemy również podziękować merytorycznym opiekunom projektu – ks. Krystianowi oraz Paniom Lidii Torzewskiej-Kulas i Annie Dostatniej – za opiekę nad jego przygotowaniem i sprawną realizacją.