Ostatnie dni października jest to czas, kiedy odwiedzamy cmentarze – miejsca spoczynku prochów naszych bliskich i znajomych. Są to szczególne dni pogłębionej refleksji i zadumy nad sensem ludzkiego życia i przemijania.

Tradycją naszej szkoły, rozwiniętą jeszcze przed pandemią, jest to, że przedstawiciele klas pierwszych w tych dniach odwiedzają poznańską nekropolię na Junikowie, by wspólnie posprzątać znajdujące się tam zaniedbane mogiły. Cieszy nas fakt, że w tym roku mogliśmy powrócić do tej dobrej i szlachetnej tradycji.

28 października uczniowie klas pierwszych pod opieką ks. Krystiana i Pani Agaty Przybylak udali się na cmentarz junikowski, by tam posprzątać zaniedbane mogiły powstańcze. Dzięki ich ofiarnej pracy w dniu Wszystkich Świętych ta kwatera grobów będzie zadbana. Uczniowie ZSM już są rozpoznawani przez pracowników tego cmentarza, którzy podkreślają, że na naszych wolontariuszy zawsze można liczyć. Zaangażowanie młodzieży w prace porządkowe doceniali również przebywający na cmentarzu ludzie odwiedzający groby swoich bliskich. Nasi wolontariusze wielokrotnie mogli usłyszeć pełne przejęcia słowa podziękowań. Po zakończeniu prac porządkowych uczniowie złożyli zapalone znicze, zebrane wcześniej podczas przeprowadzonej w szkole akcji „Znicz Odzyskanej Pamięci”, przy Pomniku Powstańców i na ich mogiłach. Chcieliśmy w ten sposób pielęgnować pamięć o ludziach, którzy w bohaterski sposób zapisali się na kartach historii naszej Ojczyzny.

Dziękujemy w tym miejscu uczniom klas pierwszych za ich ofiarną pracę, za godne reprezentowanie szkoły i ukazywanie prawdy, że w murach ZSM pamięć o bohaterach jest żywo obecna. Dziękujemy także ks. Krystianowi za organizację tej wolontaryjnej akcji oraz Pani Agacie Przybylak, która wraz z ks. Krystianem czuwała nad jej bezpiecznym przebiegiem.