Standardy doradztwa zawodowego wyznaczone przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz. U. poz. 325) są w naszej szkole realizowane bardo dobrze i oceniane wysoko przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. Bierzemy udział w ewaluacjach przeprowadzanych przez zewnętrzne instytucje do tego upoważnione. Ostatnią ewaluację przeprowadziło CDZdM dwuetapowo w dniach  28- 30  czerwca – pierwszy etap oraz 6 października 2021 r. – drugi etap. Cieszymy się, że praca doradców zawodowych oraz nauczycieli naszej szkoły realizujących poszczególne wymagania znajdujące się w obszarze standardów doradztwa są realizowane efektywnie i oceniane wysoko.

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4917

https://www.cdzdm.pl/PL-H404/standardy-doradztwa-zawodowego.html

Podziękowanie-1-CDZdM

Podziękowanie-2-CDZdM

Podziękowanie-3-CDZdM