Młodzież z klas trzecich liceum ogólnokształcącego zaangażowanych w pilotażowy program dla klas wojskowych pod patronatem Ministerstwa  Obrony Narodowej, wzięła udział w dniach 20 – 24 września 2021, w obozie szkoleniowym na poligonie w Biedrusku. Celem szkolenia było doskonalenie w praktyce umiejętności zdobytych podczas klasowych zajęć w ramach edukacji wojskowej. Młodzi ludzie, stając ramię w ramię z zawodowymi żołnierzami, musieli zmierzyć się nie tylko z ograniczeniami organizmu i naturalnymi słabościami człowieka, ale także z ekstremalnymi warunkami pogodowymi.  Wykorzystując zasoby kadrowe i terytorialne Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, uczniowie zdobywali podstawowe umiejętności z zakresu: powszechnej obrony przeciwlotniczej, obrony przed bronią masowego rażenia, terenoznawstwa, taktyki, rozpoznania wojskowego i łączności. Przeszli także szkolenie inżynieryjno-saperskie, strzeleckie oraz równie ważne szkolenie medyczne w obszarze udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów.

Mieli niepowtarzalną okazję współpracować z instruktorami z poszczególnych komórek wewnętrznych Wydziału Dydaktycznego CSWL, na co dzień szkolącymi zawodowych żołnierzy (m.in. Cykl Taktyki, Cykl Szkolenia Ogniowego, Cykl Rozpoznania i SERE, Cykl Zabezpieczenia Logistycznego), którzy swoje doświadczenia zdobywali także w misjach Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych.        Chociaż szkolenie wojskowe wymaga od młodych ludzi determinacji i zaangażowania, opłacone jest niejednokrotnie litrami wylanego potu, to w ostatecznym rozrachunku ukończenie obozu, z pozytywnym wynikiem egzaminu sprawdzającego, jest źródłem autentycznej satysfakcji i wzrostu poczucia własnej wartości. A przyjaźnie zawarte i umocnione w czasie poligonowych zmagań są wartością dodaną… ale jakże cenną!