Poznański Kongres Samorządów Uczniowskich to wydarzenie organizowane cyklicznie przez Młodzieżową Radę Miasta Poznania. Jego celem jest promocja inicjatyw o charakterze samorządowym i właściwa kreacja możliwości Samorządów Uczniowskich działających w placówkach oświatowych Miasta. Kongres skupia młodzież i opiekunów Samorządów Uczniowskich z naszego terenu wokół idei przewodnich przedsięwzięcia.

Z tego powodu 24 września 2021r. nie mogło zabraknąć nas na kolejnym już spotkaniu w ramach Poznańskiego Kongresu Samorządów Uczniowskich. Tym razem odbył się on na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Podczas serii wykładów i spotkań mogliśmy dowiedzieć się o planowanym na ten rok szeregu akcji, w które z pewnością włączy się nasza szkoła. Chcemy bowiem, aby samorządność w ZSM ciągle się rozwijała, prowadząc do tego, że coraz większa liczba uczniów włączać się będzie w działania o charakterze samorządowo-wolontaryjnym.

Chcemy w tym miejscu podziękować Mateuszowi Zaborskiemu, uczniowi klasy 3GT4, który wraz z ks. Krystianem wziął udział w spotkaniu, reprezentując ZSM wśród innych szkół i Samorządów Uczniowskich działających w poznańskich szkołach.