Biuro Karier Akademii Sztuki Wojennej ma zaszczyt zaprosić studentów i absolwentów Akademii na I Akademickie Targi Pracy, które odbędą się 22 maja 2019 r. w godzinach 10:00-14:00 na terenie naszego kampusu w Klubie ASzWoj (bud. nr 56) na parterze.

W tragach będzie uczestniczyło kilkanaście instytucji z szeroką ofertą pracy, praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów Akademii. Odbędą się również prezentacje multimedialne oraz wykład otwarty prowadzone przez pracodawców.

Nie zapomnij o swoim CV, może się przydać!

SPIS INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH W I TARGACH PRACY W ASzWoj
 1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ( w formie wykładu otwartego)
 2. Centralne Biuro Antykorupcyjne
 3. WKU Praga
 4. Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 5. Służba Wywiadu Wojskowego
 6. Straż Graniczna – nadwiślański oddział im. Powstania Warszawskiego
 7. Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
 8. Odział specjalny Żandarmerii Wojskowej
 9. Policja
 10. Straż Miejska
 11. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 12. Mazowiecki Urząd Pracy w Warszawie (punkt doradztwa zawodowego)
 13. Leroy merlin
 14. Enter air
 15. Link International transport
 16. Urząd Lotnictwa Cywilnego
 17. PPL Porty Lotnicze – Służba Ochrony Lotnisk
 18. Punkt informacyjny – Biuro karier ASzWoj
Harmonogram:
10.00 – Rozpoczęcie I Akademickich Tragów Pracy
11.00
– prezentacja multimedialna Enter air ,,Tajniki pracy w chmurach’’ (klub ASzWoj – sala rycerska)
11.30
– prezentacja multimedialna Leroy merlin  ,,Program Stażowy w Dziale Łańcucha Dostaw’’ (klub ASzWoj – sala rycerska)
12.00-13.30
-Wykład otwarty ABW  „ABW w systemie organów bezpieczeństwa państwa”
(główna aula biblioteki)
Treści  wykładu:
 • pojęcie służb specjalnych i ich rodzaje w Polsce, zadania i metody ich realizacji,
 • wymagania stawiane  kandydatom do służby w ABW,
 • wybrane zagadnienia profilaktyki kontrwywiadowczej i antyterrorystycznej.
14.00 – Zakończenie Tragów
Bardzo prosimy o nierozpowszechnianie spisu instytucji uczestniczących w targach pracy!
Udział w targach jest bezpłatny, serdecznie zapraszamy do udziału!
Skontaktuj się:
mgr Olga Szewczyk
tel. 261 813 332
budynek 94, pokój 24
godziny pracy: poniedziałek – piątek od 8.00 do 15.00