8 września poznańska Arena stała się miejscem spotkania przedstawicieli szkół i placówek oświatowych w ramach „Pikniku Zawodowców”.
W tym dniu zaprezentowano dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych oraz domów dziecka bogatą ofertę edukacyjną. Wśród stanowisk wystawowych nie mogło zabraknąć również naszej szkoły. Przedstawiciele klas technicznych, reklamując stoisko wystawowe, przybliżali uczestnikom pikniku arkana związane z wykonywaniem poszczególnych zawodów. Pasja, z jaką nasi wychowankowie wypowiadali się na tematy techniczne napawa radością, jest bowiem potwierdzeniem słuszności wyboru, którego oni już dokonali. Z kolei duże zainteresowanie młodych ludzi prezentowaną przez nas ofertą świadczy o trafnym doborze kierunków kształcenia w ZSM.

Wszystkim, którzy przygotowali stanowisko wystawowe i brali czynny udział w „Pikniku Zawodowców” bardzo dziękujemy.