przedsiebiorczoscPraca metodą projektową jest stosowana w procesie dydaktycznym już od dłuższego czasu, w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych. Nauczyciele wykorzystują ciekawe formy pracy z uczniami, żeby zmotywować ich do nauki i aktywizować, a także uatrakcyjnić zajęcia szkolne. Projekt to jedna z możliwości pracy na lekcjach PRZEDSIĘBIORCZOŚCI prowadzonych przez Panią prof. Beatę Marciniak.

Projekt z góry zakłada zmianę ról w procesie edukacyjnym – charakteryzuje się uznaniem podmiotowości uczniów oraz pozostawieniem im dużej samodzielności. Nauczyciel – opiekun projektu zachęca uczniów do podejmowania działań, nie daje im jednak gotowych rozwiązań, lecz inspiruje do poszukiwania i tworzenia. Jego rola w znaczącym stopniu sprowadza się do zapewnienia uczniom warunków do pracy, motywowania ich oraz towarzyszenia im w procesie kształcenia. Metodę projektu wyróżnia podejście całościowe do problemu. Uczniowie, często mimowolnie, zaczynają dostrzegać związki pomiędzy tym, czego uczą się w szkole, a otaczającą ich rzeczywistością. Uczniowie klasy 3O2 realizując projekt „JAK WYBRAĆ I PROWADZIĆ SPÓŁKĘ” połączyli teorię z praktyką, współpracując w zespołach poszukiwali rozwiązań problemów związanych z wyborem, a później z prowadzeniem właściwej spółki. Udało się i satysfakcja była duża, szczególnie podczas prezentacji projektów😊