32wosp„Płuca po pandemii” – tak w tym roku brzmiało hasło 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 28 stycznia 2024 roku  młodzież naszej szkoły znowu stanęła na wysokości zadania i przyłączyła się do tej wielkiej społecznej zbiórki. Wolontariusze ZSM dzielnie wspierali tegoroczny Finał WOŚP we współpracy ze Sztabem Politechniki Poznańskiej. Koordynatorem akcji w szkole była pani Dorota Janicka.

Celem tegorocznego finału WOŚP jest zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Cel akcji powstał po konsultacjach z Polskim Towarzystwem Pneumonologii Dziecięcej, które zwróciło uwagę na zdrowotne konsekwencje pandemii – bardzo poważne zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Sytuację pogarsza, a tym samym zwiększa liczbę osób z chorobami układu oddechowego, zła jakość powietrza w Polsce. Dodatkowo Fundacja chce wspomóc pacjentów z mukowiscydozą.

Cieszy nas fakt, że uczniowie ZSM przyczynili się do realizacji tego celu, dzielnie zbierając pieniądze  do orkiestrowych puszek. Po raz kolejny  udowodnili, że nie jest im obojętny los potrzebujących i potrafią poświęcić im swój wolny czas.

Dziękujemy !!!