logoPopularyzacja tematu Transplantacji i Oświadczenia woli może i dokonuje się na wiele sposobów. Ważne w nich wszystkich jest to, aby realizowały one nadrzędną ideę Kampanii „Drugie życie”, jakim jest dotarcie z tym ważnym przesłaniem do jak największej ilości osób. Aby to jednak było możliwe, widoczna jest potrzeba podejmowania starań edukacyjnych, które pogłębiają wiedzę na ten istotny  temat.

Dziś tą właśnie drogą chcemy Wam zaprezentować jedno z nich. Nasi uczniowie w ramach zajęć z języka angielskiego, przygotowując się do egzaminu maturalnego, mogli skomponować maila, którego tematyka przybliżała innym zagadnienia związane z Transplantacją i Oświadczeniem woli. Instrukcja analogiczna do tej, jaka pojawia się na maturze, zawierała bowiem polecenia dotyczące tego tematu. Starania naszych podopiecznych dały im wymierną wiedzę na temat transplantacji i pozwoliły nabyć nowe umiejętności w języku angielskim. Połączone w ten sposób działania edukacyjne przyczyniły się do wzrostu wiedzy naszych uczniów i dały im nowe umiejętności językowe. Trzy najciekawsze maile zostały przesłane jako impuls transplantacyjny do odbiorców mediów społecznościowych. Dzięki naszym działaniom udało nam się dotrzeć do kolejnych 99 000 osób, które w ten sposób usłyszały, czym jest Transplantacja i Oświadczenie woli.

Dziękujemy w tym miejscu tym, którzy przygotowali tematyczne maile, dziękujemy tym z naszych uczniów, dzięki którym dotarliśmy do kolejnych 99 000 odbiorców. Dziękujemy także Pani Marcie Góreckiej-Garczyńskiej za przeprowadzenie działania i Księdzu Krystianowi za koordynowania działań Kampanii na terenie szkoły.

https://www.dropbox.com/scl/fo/vuok60gvwuv5tug5bjfd6/h?rlkey=nvg5b675p9x0eshvwlrzpqy80&dl=0