Wolontariat jest działaniem, które w bezinteresowny sposób dostrzega drugiego człowieka, postrzegając go w różnych przestrzeniach i wymiarach życia. Wspólnym mianownikiem tych oddziaływań jest bezinteresowne dobro czynione sercem.

Piękne w wolontariacie jest to, że za każdym odruchem serca stoi drugi, bardziej potrzebujący człowiek. Niezmiernie cieszy nas fakt, że wolontariat podejmowany przez nasze szkolne koło od lat przybiera bardzo szerokie perspektywy. Podejmujemy działania pomocowe dla wielu i z wielkim oddaniem czynimy to, nie szczędząc czasu i sił, troszcząc się, by stojący za działaniami drugi człowiek i jego potrzeby zostały postawione  na pierwszym miejscu.

Jest nam tym bardziej miło poinformować tą właśnie drogą o szczególnym, kolejnym już wyróżnieniu, którym obdarzone zostało nasze Szkolne Koło Wolontariatu. W ramach Wielkiej Gali Wolontariatu to właśnie koło z naszej szkoły otrzymało wyróżnienie w kategorii wolontariat szkolny. Doceniono przez to nasze starania, zauważono wolontariuszy i osoby, którym niosą oni pomoc.

Dostrzeżono przede wszystkim służbę ludzi, dla ludzi czynioną z potrzeby serca.

Dziękujemy w tym miejscu wszystkim, którzy podejmują starania w ramach działań pomocowych, dziękujemy Wam za serce, czas i uwagę, za to, że nie potraficie i nie chcecie przechodzić obojętnie wobec drugiego człowieka.

Dziękujemy też Księdzu Krystianowi opiekunowi Szkolnego Koła Wolontariatu za czas poświęcony temu wielkiemu działaniu.

Wyróżnienie PWR 2023 SKW