ELSZ ogromną przyjemnością informujemy, że 4 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej kształcących się w klasach policyjnych, uzyskało awans do półfinału Europejskiej Ligi Sądowej.

 Europejska Liga Sądowa to program edukacyjny, którego celem jest popularyzacja wiedzy o prawach i wolnościach człowieka gwarantowanych przez Europejską Konwencję Prawa Człowieka oraz pokazanie ich praktycznego znaczenia, jak również upowszechniania wiedzy o Europejskim Trybunale Praw Człowieka jako organie stojącym na straży praw podstawowych. Liga oferuje uczestnikom niepowtarzalną szansę zdobycia praktycznego doświadczenia oraz rozwinięcia umiejętności argumentacji i analizy prawnej.

ELS to rozgrywki drużyn polegające na udziale w symulacjach rozpraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (tzw. „moot court”), w oparciu o przygotowane kazusy.

 Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy i Fundację Wolne Sądy ze środków otrzymanych w ramach grantów przyznanych przez Fundację im. Heinricha Bölla i Dexis Consulting Group (Dexis) działający w imieniu Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

Drużyna z klasy 303 w składzie Gulczyńska Dagmara, Nowakowska Andżelika, Zielińska Patrycja i Tadeusz Bryła została półfinalistami ogólnopolskiego projektu Europejskiej Ligi Sądowej. Pozostałe dwie drużyny biorące udział po wykonaniu zadania nie zostały zakwalifikowane przez organizatora.

Opiekunem była Pani Profesor Violetta Lenarczyk.

Gratulujemy uczestnikom !