OWoROlimpiada Wiedzy o Rodzinie to konkurs, który odbył się w naszej szkole z inicjatywy zainteresowanych uczniów z klasy 303 – policyjnej.

Założeniem Organizatora Olimpiady jest  popularyzowanie i upowszechnianie uregulowań prawnych dotyczących małżeństwa i rodziny, poszerzenie wiedzy normatywnej (prawnej) dotyczącej funkcjonowania małżeństwa i rodziny oraz pomocniczej roli państwa, wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie hierarchii wartości, uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka, promowanie trwałych związków.

Promowanie polityki prorodzinnej państwa  znajduje swój mocny akcent w Programie Merytorycznym Olimpiady, podobnie jak upowszechnianie nauk o rodzinie jako dyscypliny naukowej oraz kierunku studiów. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Teologii, kierunek kształcenia: Nauki o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Warto w tym miejscu podkreślić, że laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują  uprawienie do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na realizowane w UWM kierunki studiów: nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna, psychologia i socjologia.

Wśród sześciu zespołów z ZSM biorących udział w I etapie Olimpiady Wiedzy o Rodzinie wszystkie uzyskały próg kwalifikacyjny, ale organizator do etapu okręgowego zakwalifikował dwa zespoły z najwyższą punktacją w eliminacjach. Są to:

  1. KORCZ WIKTOR I BAGROWSKI DOMINIK, KLASA 303 POLICYJNA
  2. BRYŁA TADEUSZ I PIECHOWICZ RAFAŁ, KLASA 303 POLICYJNA

Gratulujemy uczniom z klasy 303, pomysłodawcom udziału w rozgrywkach olimpijskich, oraz pozostałym zespołom, które pomimo uzyskania progu kwalifikacyjnego nie znajdą się w rozgrywkach regionalnych. W ich skład wchodziły: GULCZYŃSKA DAGMARA, SZNEIDER KATARZYNA,  POTKOWSKA JULIA, NĘDZYK WERONICA MATUSZCZAK JULIA, ZIELIŃSKA PATRYCJIA, ZIMNA JULIA, WERNER WERONIKA.  Opiekunem merytorycznym młodzieży jest Pani Profesor Violetcie Lenarczyk.

Etap okręgowy odbędzie się 6 marca 2024 roku, życzymy powodzenia i kwalifikacji do etapu centralnego.

MENUWM Olsztyn