Sposobów przekazywania wiedzy jest wiele. Wszystkie połączone są jednym nadrzędnym celem, jest nim chęć, aby ci, których uczymy, stali się bardziej wyedukowanymi ludźmi, którzy zdobytą wiedzę, dzieląc się nią z innymi,  będą wykorzystywali w życiu.

O temacie Transplantacji, Kampanii „Drugie życie” i Oświadczeniu Woli, jako dokumencie ratującym życie i zdrowie pisaliśmy już wielokrotnie.

Kolejne edycje Kampanii skłaniają szkoły, biorące w nich udział, do podejmowania coraz to nowych, kreatywnych inicjatyw, które przyczyniają się do popularyzacji tego ważnego społecznie tematu. Tak dzieje się także w murach ZSM. Staramy się poprzez każde działanie, aby idea Kampanii, którą jest popularyzacja tematu Transplantacji docierała do coraz to nowych osób, które dostają w ten sposób szansę na zastanowienie się nad świadomym wypełnieniem Oświadczenia Woli.

Dziś chcemy podzielić się z Wami kolejną z inicjatyw podjętą przez młodzież z ZSM.

W ramach realizacji założeń kampanijnych przygotowaliśmy „Poradnik Transplantacyjny – Książka Miłości”, który w prosty, przejrzysty sposób dociera z podstawową wiedzą na tematy związane z Transplantacją do swoich odbiorców. Chcieliśmy w ten sposób, aby jego czytelnicy mogli w prostej formie poznać idee działań kampanijnych.

Przeplecione selfie młodych ZSM stał się ich głosem w temacie, ważnym głosem promującym go społecznie. Taki był bowiem nadrzędny zamysł tego właśnie działania.

Chcieliśmy z naszym poradnikiem dotrzeć do jak największej liczby osób, dając im w ten sposób impuls do zastanowienia się nad wypełnieniem Oświadczenia Woli.

Dzięki naszym działaniom udało się go przekazać aż 109 052 osobom. Ufamy, że są wśród nich Ci, którzy w przyszłości uratują życie innych.

Dziękujemy w tym miejscu wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej inicjatywy, dając „w pigułce” wiedzę na ten ważny społecznie temat. Dziękujemy osobom, które wysłały impuls na temat Transplantacji swoim bliskim i znajomym, którzy w liczbie 109 052  otrzymali go oraz Księdzu Krystianowi za troskę, aby temat Transplantacji był w murach ZSM nieustannie żywy i pozwalał odbiorcom działań na pogłębienie ich wiedzy na temat, który przełożony na praktykę ratuje życie osób potrzebujących.

Poniżej zamieszczamy link do wydarzenia:

https://www.dropbox.com/scl/fi/is1q9buvlyeyh6zaz97s2/Poradnik-Transplantacyjny-Ksi-ka-Mi-o-ci.pdf?rlkey=zadb8jilt4u1nzxzuexobi8pr&dl=0