Stypendium PRM (1)23 listopada 2023 roku odbyła się w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium to może być przyznane uczniowi, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, jednocześnie uzyskujac najwyższą średnią ocen w danej szkole lub wykazując szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, przy zachowaniu co najmniej dobrych rezultatów w pozostałych dziedzinach.

W roku szkolnym 2022/2023 na to niezwykłe wyróżnienie zasłużyli
Michalina Filipowicz z klasy 4O1 oraz Mateusz Monikowski z klasy 5T2.
Jesteśmy niezmiernie dumni z ich osiągnięć i serdecznie gratulujemy im sukcesu
Stypendium PRM (1) Stypendium PRM (2) Stypendium PRM (3)