Temat Transplantacji i Oświadczenia woli, jako dokumentu ratującego zdrowie i życie jest w naszej szkole obecny od dłuższego już czasu. Dzieje się to nie tylko za sprawą kolejnych edycji Kampanii „Drugie życie”.

Nadrzędnym celem Kampanii jest wzrost świadomości społecznej na te ważne tematy. Chociaż przez kolejne lata szereg działań podjętych  przyczynił się do realizacji tego jakże szlachetnego celu, wciąż jednak poziom wiedzy wydaje się niezadowalający. Dlatego też w kolejnych edycjach Kampanii uczniowie szkół, biorących w niej udział, przy pomocy organizatorów stają się ambasadorami tego ważnego społecznie tematu.

Cieszy nas fakt, że wśród placówek oświatowych, realizujących ten szlachetny cel jest także nasza szkoła.

Od lat swoimi działaniami wspieramy Organizatorów, a podejmowane przez nas inicjatywy czynione są z myślą o innych.

Tegoroczna edycja Kampanii  została rozpoczęta w dniu 16 listopada Konferencją na temat medycznych, etycznych i prawnych aspektów Transplantacji. Gościnny Urząd Marszałkowski zgromadził w tym dniu rzeszę młodych z 29 szkół zakwalifikowanych do tegorocznej edycji Kampanii. Wśród uczestników Konferencji nie mogło zabraknąć i nas.

Wraz z Księdzem Krystianem przedstawiciele naszej młodzieży, ambasadorzy Kampanii, mogli wysłuchać prelekcji i świadectw osób po przeszczepie, które jak ufamy pozwolą im na skuteczną promocję tematu wśród uczniów naszej placówki.

Chcemy w tym miejscu podziękować naszym uczniom, którzy wzięli udział w wydarzeniu. Dziękujemy Wam za godne reprezentowanie naszej szkoły. Dziękujemy także wszystkim, którzy aktywnie włączają się w promocję tego ważnego społecznie tematu. Jednocześnie zachęcamy, aby i ta edycja Kampanii była w murach Zespołu Szkół Mechanicznych skuteczną promocją Transplantacji i troską o drugiego, bardziej potrzebującego człowieka.

Inauguracja Kampanii 2023 24 02 Inauguracja Kampanii 2023 24 01