rozpoczęcie roku szkolnego2324 (70)4 września 2023r. po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy w murach Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN ponownie zabrzmiał dźwięk dzwonka rozpoczynający nowy rok szkolny 2023/24. Uroczystość podzielona została na dwie części. O godzinie 8.30 Pani Dyrektor dr Małgorzata Nawojczyk-Bolewska spotkała się z uczniami klas starszych, natomiast godzinę później z pierwszoklasistami, którzy w tym roku szkolnym rozpoczną naukę w aż piętnastu oddziałach.

Pani Dyrektor dr Małgorzata Nawojczyk-Bolewska, zwracając się do uczniów kontynuujących naukę  w ZSM, zachęciła młodzież do podejmowania wyzwań konkursowych oraz wolontaryjnych,  namawiała też do większego wpływu na życie szkoły poprzez udział w pracach Samorządu Uczniowskiego. Zwróciła uwagę na kwestię motywacji i inspirowania się wzajemnie do wytężonego wysiłku już od samego początku roku szkolnego. Zaapelowała również o życzliwość dla najmłodszych uczniów, którzy dopiero będę próbowali odnaleźć się w naszej szkolnej społeczności.

W trakcie spotkania z pierwszoklasistami Pani Dyrektor dr Małgorzata Nawojczyk-Bolewska podziękowała im za zaufanie, którym obdarzyli naszą szkołę, decydując się na złożenie dokumentów do ZSM. Wyraziła nadzieję, że nie będą żałowali tego wyboru. Zapewniła, że zawsze mogą liczyć na wszelką pomoc ze strony szkoły, zarówno dydaktyczną, jak i psychologiczną, podkreśliła, że priorytetem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. Jednocześnie zaapelowała do nich, żeby dbali o mienie szkoły tak jak o własny dom. Pani Dyrektor zachęciła też pierwszoklasistów do aktywnego udziału w życiu szkoły.

Po oficjalnej części uroczystości uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami, a pierwszoklasiści dodatkowo wzięli również udział w zajęciach integracyjnych.

Życzymy, żeby nowy rok szkolny 2023/24 był pod każdym względem udany. Niech upłynie w atmosferze życzliwości i przyniesie satysfakcję płynącą ze zdobywania wiedzy oraz rozwoju pasji  i zainteresowań.