W hołdzie pomordowanym policjantom (1)12 maja, na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki, klasa 2O3 o profilu policyjnym miała zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach 83 rocznicy Pomordowania Policjantów Policji Państwowej II RP woj. Poznańskiego. Odbyły się one, jak co roku, w kościele garnizonowym wielkopolskiej Policji w Poznaniu przy ul. Swoboda 43a oraz przy pobliskim pomniku. Wspólnie z policjantami i przedstawicielami innych służb oraz członkami rodzin pomordowanych policjantów, uczniowie wzięli udział we mszy św. sprawowanej przez biskupa Grzegorza Balcerka oraz w apelu poległych. Dla kadetów naszej szkoły była to niezwykła lekcja historii dotycząca formacji, do której w przyszłości chcą wstąpić. Na szczególną uwagę zasługuje fakt wspólnego, wraz z policjantami, oddania hołdu bohaterom, zamordowanym za to, że byli policjantami i nie wyrzekli się umiłowanej Ojczyzny.

W hołdzie pomordowanym policjantom (2) W hołdzie pomordowanym policjantom (3) W hołdzie pomordowanym policjantom (4)