Praca metodą projektu jest dobrze znana uczniom naszej szkoły. Podejmujemy ją w bardzo wielu przestrzeniach, ucząc młodzież nowych, twórczych rozwiązań. Wykorzystujemy ją także często w działaniach o charakterze samorządowo – wolontaryjnym. Dziś chcemy zaprezentować niecodzienny projekt. „Wolontariat z Klasą” jest inicjatywą zewnętrzną, propozycją dla szkół wybranych wcześniej w ramach konkursu grantowego na  realizację działania społecznego  służącego innym. Cieszy nas fakt, że wśród grona wybranych placówek znalazła się i nasza. Podejmujemy realizację projektu z dużym zaangażowaniem, chcemy, aby w naszej szkole działania z nim związane służyły wielkiemu dziełu transplantacji. Jako dwukrotni zwycięzcy i laureaci w społecznej Kampanii Drugie Życie, w tej i następnej edycji nie możemy wziąć udziału. Jednak nie chcemy i nie możemy zaprzestać naszych działań  i zapomnieć o tak ważnym problemie, jakim jest społeczny wzrost świadomości na temat transplantacji. W tym celu postanowiliśmy zrealizować projekt „Wolontariatu z Klasą”. Dziś, tą właśnie drogą, chcemy Wam zaprezentować inicjatywę uczniów klasy drugiej, którzy na co dzień w sposób czynny uprawiają sport. Inicjatywa „Sport w służbie transplantacji” wynika z ich chęci pokazania innym swoich pasji i zainteresowań, ale też z zaangażowania w działalność społeczną. Nasi uczniowie za pomocą fotografii zaprezentowali uprawianą przez siebie dziedzinę sportu, a  wspólnym mianownikiem przygotowanych prac było Oświadczenie Woli, które pojawiło się na każdym ze zdjęć.

Działania te stały się podstawą do dalszej inicjatywy młodych wolontariuszy ZSM. Przygotowane prace zostały zaprezentowane przez naszych pozostałych uczniów w dostępnych im  mediach społecznościowych. Chcieliśmy w ten właśnie sposób dać impuls tym, którzy stali się odbiorcami przygotowanych przez nas prac do zapoznania się z ideą transplantacji i Oświadczeniem Woli, dokumentem ratującym życie i zdrowie osób chorych. Dzięki działaniom naszych uczniów udało się nam dotrzeć aż do 406 823 osób. To wielkie dzieło wolontariatu, który w murach ZSM działa z „wielką klasą”.

Dziękujemy w tym miejscu, tym którzy za pomocą fotografii zaprezentowali swoje pasje, dziękujemy Wam za danie impulsu odbiorcom mediów społecznościowych do zapoznania się z tak ważnym tematem, jakim jest transplantacja. Słowa podziękowania kierujemy także do Księdza Krystiana i Pani Anny Dostatniej, dziękujemy Wam za to, że nie pozwalacie innym zapomnieć o tym jak ważne jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. W Zespole Szkół Mechanicznych bowiem to drugi człowiek jest najważniejszy i za to szczególnie DZIĘKUJEMY!!!!