Działania o charakterze wolontaryjnym na trwałe wpisują się w funkcjonowanie naszej szkoły. Podejmujemy je z potrzeby serca, chcąc nieść pomoc słabszym i potrzebującym. Budujemy z nimi w ten sposób więź, która, jak żadna inna, rozwija empatię i wzbogaca tych, którzy w sposób dobrowolny i świadomy pragną pomagać innym. Obszarów pomocy w naszej szkole jest wiele, jednym z nich pozostaje pielęgnowanie historycznej pamięci o tych, którzy odeszli, o zmarłych, którzy walczyli i oddali życie za wolność Naszej Ojczyzny. Każdego roku w bezpośredniej bliskości uroczystości Wszystkich Świętych młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami udaje się na cmentarz junikowski, by tam posprzątać zaniedbane kwatery żołnierzy i powstańców, którzy walczyli o wolną Polskę. Również w tym roku w dniu 27 października grupa uczniów wraz z Księdzem Krystianem i Panią Agatą Przybylak udała się w to miejsce. Tym razem  porządkowaliśmy kwaterę mogił żołnierzy Armii Krajowej. Wartością dodaną tej szlachetnej akcji było połączenie jej z aspektem edukacyjnym, ponieważ podczas pobytu na poznańskiej nekropolii nasi uczniowie wysłuchali okolicznościowej historycznej prelekcji przygotowanej przez swoje starsze koleżanki.

Cieszy nas fakt, że nasz pobyt na junikowskim cmentarzu pozwolił na realizację dwóch odrębnych projektów – projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta” oraz projektu zorganizowanego przez IPN „Zapal znicz pamięci”.

Dziękujemy w tym miejscu tym, którzy z tak dużym oddaniem porządkowali mogiły żołnierzy, oddając w ten sposób hołd tym, którzy walczyli o wolną Ojczyznę.

Dziękujemy też Księdzu Krystianowi i Pani Agacie Przybylak za opiekę nad uczniami i pielęgnowanie szlachetnej tradycji naszej szkoły.