W dniu 2.09.2022r. Pani Dyrektor dr Małgorzata Nawojczyk-Bolewska podpisała porozumienie z Dowódcą 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Poznaniu, płk Zbigniewem Targońskim w sprawie bezpośredniej opieki merytorycznej nad uczniami oddziału przygotowania wojskowego. Oddział ten będzie realizował kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową dla Liceum Ogólnokształcącego oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego zgodnie z programem MON.

Konsekwencją podpisania porozumienia będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści, takich jak uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów oraz możliwość korzystania z obiektów wojskowych. Uczniowie mogą liczyć też na stałe konsultacje z przedstawicielami wojska w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej w Siłach Zbrojnych, w tym przy określeniu uwarunkowań i predyspozycji kandydata.