„Wyznacz sobie cel, który jest dość ambitny,

byś w procesie jego realizacji stał się kimś,

 kim warto się stać.”

Jim Rohn

 

Początek każdego roku szkolnego to czas wyznaczania sobie nowych celów. Czas planowania, nadziei, pozytywnej energii. W takich właśnie nastrojach 1 września 2022 roku na boisku szkolnym Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej dyrekcja, nauczyciele i młodzież naszej szkoły uroczyście zainaugurowali nowy rok szkolny 2022/2023.

Uroczystość podzielona została na dwie części. O godzinie 8.00 Pani Dyrektor dr Małgorzata Nawojczyk-Bolewska spotkała się z uczniami klas kontynuujących naukę w ZSM, natomiast godzinę później aż z trzynastoma oddziałami pierwszoklasistów. Obie części rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego.

Pani Dyrektor dr Małgorzata Nawojczyk-Bolewska, kierując swoje słowa do uczniów klas starszych, zwróciła uwagę na kwestię motywacji i inspirowania się wzajemnie do wytężonego wysiłku już od samego początku. Szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku tegorocznych maturzystów, którzy powinni skutecznie i kreatywnie wykorzystać ostatni czas przed egzaminem. Pani Dyrektor zachęcała także młodzież do podejmowania wyzwań konkursowych oraz wolontaryjnych.  Zaapelowała również nie tylko o życzliwość dla najmłodszych uczniów, którzy dopiero będą adaptować się do nowych warunków, ale jednocześnie o poszanowanie wspólnej, odświeżonej przestrzeni szkolnej.

Podczas spotkania z uczniami klas pierwszych Pani Dyrektor dr Małgorzata Nawojczyk-Bolewska wyraziła nadzieję, że wybór dokonany przez pierwszoklasistów był świadomy i celowy oraz że szkoła spełni ich oczekiwania. Skupiła się także na kwestii bezpieczeństwa, przypominając, że w szkole nie toleruje się żadnych przejawów przemocy oraz wszelkich używek. Jeśli jednak młodzi ludzie będą potrzebować wsparcia w jakiejkolwiek sprawie, mają do dyspozycji prężnie działającą pomoc psychologiczną. Na zakończenie Pani Dyrektor zachęcała pierwszaków do czynnego udziału w życiu szkoły, wszak szkoła to nie tylko zasady – prawa i obowiązki – czy nauka,  ale równocześnie przyjaźnie i życie towarzyskie.

Tę część uroczystości zakończyła prezentacja wychowawców klas pierwszych, nowozatrudnionych nauczycieli oraz krótkie omówienie infrastruktury szkoły. Następnie klasy pierwsze udały się wraz ze swoimi wychowawcami na zajęcia integracyjne.

Nowy rok szkolny 2022/2023 został oficjalnie rozpoczęty! Niech będzie pełen trudnych wyzwań, ciężkiej i owocnej pracy oraz zaskakujących sytuacji, w których każdy będzie mógł sprawdzić i doskonalić swoje umiejętności, nabywać nową wiedzę, wykazać się kreatywnością, aby stawać się coraz lepszym człowiekiem.