Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy na sesję styczeń – luty 2023 –  do 10 września 2022.

Obowiązkowo deklarację składają klasy 4GT1, 4GT2, 4GT3, 4GT4 oraz 4PT1, 4PT2, 4PT3, 4PT4,

Podpisaną deklarację zdający składają u wychowawcy klas.