To bez wątpienia ulubiony dzień uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty w roku szkolnym. Jednak przed ostatnim dzwonkiem, pora na podsumowania. Dlatego podczas uroczystego apelu Pani Dyrektor Małgorzata Nawojczyk podziękowała wszystkim za wytężoną pracę, pokonywanie problemów, wytrwałe zdobywanie wiedzy oraz pogłębianie umiejętności. Wraz z wychowawcami wręczyła wyjątkowe świadectwa i nagrody uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen, gratulując im konsekwencji w dążeniu do realizacji zamierzonych celów, sumienności oraz pracowitości. Listy gratulacyjne otrzymali też rodzice, którzy tym dniu licznie przybyli na uroczystość. Następnie uhonorowani zostali  uczniowie biorący udział w rozmaitych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Do nich Pani Dyrektor Nawojczyk skierowała słowa uznania podkreślając, iż kończący się rok szkolny zaowocował sukcesami w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, których laureaci zdobywali indeksy wyższych uczelni oraz zwolnienia z części egzaminu zawodowego. W tym miejscu szczególne podziękowania skierowała do nauczycieli zarówno za zapał w przekazywaniu wiedzy, jak i oddanie sprawom swoich wychowanków. W dalszej części apelu Pani Dyrektor podziękowała młodzieży za zaangażowanie w promowanie szkoły oraz szczególnie aktywne uczestniczenie w akcjach wolontariackich, które zostało dostrzeżone i docenione w skali miasta i województwa.

Kończąc Pani Dyrektor Nawojczyk życzyła, by wakacje były  przede wszystkim czasem bezpiecznego, zasłużonego i efektywnego wypoczynku oraz nabrania sił i zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Gościem uroczystości był szef CRW ppłk Rafał Wojciechowski.