Jubileusze są doskonałą okazją do świętowania i składania okolicznościowych życzeń. Pamiętamy dzięki nim o tych, którzy przeżywają ten szczególny czas. Tym razem okazją do świętowania były obchody 50-lecia istnienia Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Z tej okazji w sobotę, 11 czerwca, na przyszpitalnym placu zorganizowano okolicznościowy, jubileuszowy, prozdrowotny piknik. Podczas jego trwania uczestnicy mogli wziąć udział w szeregu atrakcji, których wspólnym mianownikiem była troska o nasze zdrowie. Cieszy nas fakt, że również i my, jako szkoła, mogliśmy uczestniczyć w tym szlachetnym wydarzeniu.Podczas jubileuszowych obchodów grupa uczniów ZSM rozdawała „Oświadczenia woli”, przyczyniając się do podniesienia świadomości uczestników pikniku na temat znaczenia tego dokumentu i wagi idei transplantacji dla ratowania życia i zdrowia innych.

Wielokrotnie ze strony organizatorów i pracowników mogliśmy usłyszeć podziękowania za godne reprezentowanie szkoły i piękną służbę na rzecz popularyzacji tematu transplantacji. Nie sposób w tym miejscu nie podziękować grupie 30 wolontariuszy naszej szkoły, którzy w sobotnie przedpołudnie znaleźli czas i chęci, aby z szacunkiem, kulturą i wielkim zaangażowaniem służyć dziełu transplantacji. Dziękujemy Wam za serce i troskę o los innych.

Dziękujemy także Księdzu Krystianowi, Pani Annie Dostatniej i Panu Patrykowi Andrzejewskiemu za poświęcony czas i opiekę nad wolontariuszami, za to, że włączyli się wraz z nimi w realizację pięknej idei.

Cieszy nas fakt, że w środowisku lokalnym szkoły jest ona postrzegana jako placówka, w której los drugiego człowieka jest stawiany na pierwszym miejscu. Właśnie za to jesteśmy Wam najbardziej wdzięczni.